Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 08:50

Καλαμάτα: Προσωρινός μειοδότης για ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Προσωρινός μειοδότης για ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής

Προσωρινό μειοδότη για το έργο ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής (ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας - γ’ φάση) προϋπολογισμού 1.680.200 ευρώ, πρόκειται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου σήμερα στη 1 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ως προσωρινός μειοδότης προτείνεται η εταιρεία “PPS Square ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ”, που στο διαγωνισμό του περασμένου Αυγούστου προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση με 55,23%. Είναι η ίδια εταιρεία που έχει αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης στην ανάπλαση της Ναυαρίνου (Φαρών - Ακρίτα) και είχε αναδειχθεί ανάδοχος και στο έργο της οδού Κολοκοτρώνη, αλλά αποσύρθηκε. Οι άλλες 11 προσφορές κυμάνθηκαν από 53,30% έως και 1%, αλλά δύο από αυτές δεν έγιναν δεκτές για διάφορους λόγους. Η προθεσμία υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, είναι 300 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από την ανάπλαση κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η σωστική ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαίων της πλατείας Υπαπαντής, ο φάκελος των οποίων έχει σταλεί στο υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου το ΚΑΣ να εγκρίνει τη διενέργεια της ανασκαφής.
Με βάση την ενημέρωση από το δήμο, στόχος της ανάπλασης στην πλατεία Υπαπαντής είναι να αποκατασταθεί το δάπεδο, να τοποθετηθούν νέα καθιστικά, να αναβαθμισθεί ο φωτισμός και να ενισχυθεί το πράσινο της πλατείας.
Μεταξύ άλλων για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, προβλέπονται: “Μπροστά από τη δυτική (την κεντρική) είσοδο του ναού και σε άξονα που ξεκινάει από τη νότια είσοδο, δημιουργούνται έντονα και συμμετρικά διακοσμητικά μοτίβα που έχουν σκοπό να τονίσουν τις εισόδους του ναού, καθώς και τις πορείες των διαφόρων τελετών. Η περιοχή προ της κυρίας εισόδου του ναού, καθώς και η εν συνεχεία περιοχή, η οποία έχει και τα αγάλματα των αποθανόντων μητροπολιτών θα υπερυψωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να τονιστεί το περίγραμμα της κυρίως πλατείας, αλλά και να εμποδίζεται απολύτως η πρόσβαση των αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές. Εναντι των αγαλμάτων θα τοποθετηθούν κτιστά παγκάκια στην πλευρά προς τη νότια οδό, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μικρή πλατεία, αφιερωμένη στη μνήμη των ιεραρχών. Η πλατεία αυτή θα αποτελεί και το συνδετικό κρίκο μεταξύ της πλατείας της Μητρόπολης και του μικρού ιερού ναού με το κηπάριο που βρίσκεται δυτικά και θα διαστρωθεί με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.
Σε σχέση με το πράσινο προτείνεται μικρή αύξηση των επιφανειών του, φύτευση μικρών δέντρων στη δυτική πλευρά και 5 μεγάλων αειθαλών δέντρων: ένα στη μικρή πλατεία ιεραρχών και 4 στη βορεινή πλευρά, ώστε να μην εμποδίζουν την προοπτική της πλατείας από τους διερχόμενους. Στη νότια πλευρά του ναού, σε συγκεκριμένες θέσεις, μεταφυτεύονται 4 από τα υπάρχοντα μικρά δέντρα.
Στην απόληξη της οδού Υπαπαντής υπάρχει μια κλίμακα (σκάλα) προς την πλατεία. Αυτή η κλίμακα έχει ως άξονα αναφοράς το ναό και λόγω αυτού δημιουργεί μια εσοχή σε σχέση με τις γύρω οδούς, η οποία καταλαμβάνεται συνήθως από αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για κάθε ανερχόμενο στην οδό Υπαπαντής, η προοπτική εικόνα της Μητρόπολης έχει ως “βάση” τα αυτοκίνητα. Προτείνεται η δημιουργία νέου πλατώματος με άξονα αναφοράς την οδό Υπαπαντής, το οποίο καταλαμβάνοντας αυτή την εσοχή διορθώνει την προοπτική, εμποδίζει τη στάθμευση των αυτοκινήτων και διακοσμημένο με μία κρήνη που προτείνεται, δημιουργεί πληρέστερα την αίσθηση της εισόδου προς την πλατεία.
Τέλος, σε σχέση με τη στάθμευση προτείνονται ώστε να υπάρχει και μια “αντιπαροχή” στους κατοίκους της γύρω περιοχής, μιας και θα απαγορευτεί η στάθμευση εντός της πλατείας: Δημιουργία μικρού χώρου στάθμευσης για 15 αυτοκίνητα στη δυτική πλευρά εκτός του χώρου της πλατείας και εκτός της εργολαβίας. Δημιουργία μίας εσοχής για στάθμευση 8 αυτοκινήτων στη νότια και μίας για στάθμευση 15 αυτοκινήτων στην ανατολική πλευρά. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για 6 λεωφορεία στο έναντι πεζοδρόμιο της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη”.


NEWSLETTER