Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 08:12

Δήμος Δυτικής Μάνης: Επέκταση σύμβασης για μεταφορά σκουπιδιών

Γράφτηκε από την
Δήμος Δυτικής Μάνης: Επέκταση σύμβασης  για μεταφορά σκουπιδιών

 

Την επέκταση της υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δυτικής Μάνης με τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας για τη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων με πρόσθετη ποσότητα αποβλήτων 3.000 τόνων, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Δημήτρη Γιαννημάρα για την υπογραφή της επέκτασης της σύμβασης.

Για τη λήψη της απόφασης η επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι: Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν διαθέτει χώρο διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων του. Σύναψε προγραμματική σύμβαση με τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας για τη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του στον ΧΥΤΑ

Αμφισσας. Ο εκτιμώμενος χρόνος διαθεσιμότητας των μονάδων ΣΔΙΤ για τη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου είναι 9-12 μήνες. Απαιτείται γι’ αυτό να διασφαλισθεί η διάθεση των αποβλήτων του σε νόμιμους αποδέκτες και για το 2021.


NEWSLETTER