Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 15:07

Ομόφωνη έγκριση προϋπολογισμού στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Ομόφωνη έγκριση προϋπολογισμού στον Δήμο Τριφυλίας


Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας η σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, για το Δ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.

Ωστόσο δεν έλειψαν οι παρατηρήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για τα πολύ χαμηλά επίπεδα εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος για ένα ακόμη τρίμηνο.
Χαρακτηριστικά η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου επισήμανε: «Δεν έχω να πω πολλά. Τα οικονομικά στοιχεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 μιλάνε από μόνα τους: Προϋπολογισμός εσόδων 31.172.913,02 ευρώ. Εισπραχθέντα 19.365.345,42 ευρώ. Σχεδόν 12.000.000 ευρώ διαφορά.
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.888.637,84 ευρώ. Στο 94,36%. Οι δημότες μας δείχνουν μεγάλη υπευθυνότητα και συνέπεια στις
υποχρεώσεις τους προς τον δήμο μας. Οι δημότες μας ακόμα και από το υστέρημά τους είναι η δύναμη του δήμου μας. Ο δήμος τούς ανταποδίδει τις
υπηρεσίες του πληρώνουν; Όχι. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή.
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.414.814,29 ευρώ. Εισπραχθέντα 1.159.784,12 ευρώ. Μόνο 18,07%. Δεν εισπράχθηκε ούτε το 1/5 από
επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εδώ αποδεικνύεται σοβαρό πρόβλημα υστέρησης.
Στα έξοδα: Οι αμοιβές αιρετών και τρίτων εμφανίζονται και στο Δ’ τρίμηνο σε υψηλά ποσοστά. Στον προϋπολογισμό είναι 756.877,32 ευρώ,
τιμολογηθέντα 594.923,85 ευρώ, ενταλθέντα και πληρωθέντα στο ίδιο ποσό 535.362,21 ευρώ.
Οι επενδύσεις στον προϋπολογισμό είναι 10.766.324,63 ευρώ και πληρωθέντα από αυτά 954.561,80 ευρώ. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Τα έργα στον προϋπολογισμό εξόδων είναι 7.625.457,32 ευρώ, τα τιμολογηθέντα 1.060.020,05 ευρώ και τα πληρωθέντα 515.835,41 ευρώ.
Από αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα υστέρησης στην εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος και στην υλοποίηση έργων.
Με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2020 φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη υστέρηση στην είσπραξη επιχορηγήσεων
για επενδυτικές δαπάνες, σοβαρό πρόβλημα στην υλοποίηση επενδύσεων, αλλά και σημαντικό πρόβλημα υστέρησης στην εκτέλεση του τεχνικού
προγράμματος και στην υλοποίηση έργων. Τα οικονομικά στοιχεία είναι αυτά και δεν αλλάζουν. Ψηφίζω υπέρ».


NEWSLETTER