Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:10

Στρατολογικοί πίνακες για γεννηθέντες το 2005 σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Γράφτηκε από την
Στρατολογικοί πίνακες για γεννηθέντες το 2005 σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2005 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/93, να επικοινωνήσουν αυτά ή οι γονείς τους στα τηλέφωνα 27213 60819, 27213 60822 και 27213 60821 (Γραφείο Δημοτολογίου) το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι στρατολογικοί πίνακες.

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ

Συμπλήρωση των Στρατολογικών Πινάκων για αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2005 και αφορούν στην κλήση στρατευσίμων κλάσεως 2026, θα γίνει στον Δήμο Μεσσήνης. Η ανακοίνωση του αρμόδιου Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου, αναφέρει τα εξής:
«Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/93, Κύρωση Κώδικα Διατάξεων «Περί Μητρώων Αρρένων», καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μεσσήνης, να επικοινωνήσουν τα ίδια, ή οι γονείς τους με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Διοικητικής Βοήθειας στα τηλέφωνα 27223 60114 (Δήμητρα Σταθάκη) και 27223 60118 (Αγγελική Ιντζέμπελη) το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2021, προκειμένου να συμπληρωθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες».


NEWSLETTER