Κυριακή, 25 Απριλίου 2021 20:36

Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας: Αποφάσεις για δύο διαγωνισμούς έργων

Γράφτηκε από την
Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας: Αποφάσεις για δύο διαγωνισμούς έργων

 

Δύο αποφάσεις της που αφορούν διαγωνισμούς έργων καλείται να ανακαλέσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας που συνεδριάζει τη Μεγάλη Τρίτη στη 1 το μεσημέρι.

Οι ανακλήσεις των αποφάσεων γίνονται σε συμμόρφωση προς αντίστοιχες αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών, στην οποία είχαν προσφύγει οικονομικοί φορείς και αφορούν δύο έργα του δήμου.

Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθεί η ανάκληση της αριθ. 10/2021 απόφασης της Ο.Ε., κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΩΡ-Facility Management Διαχείριση και συντήρηση κτηρίων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σε συμμόρφωση με τις αριθ. 656,657/2021 και 658/2021 αποφάσεις του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Επίσης η ανάκληση της αριθ. 12/2021 απόφασης της Ο.Ε., κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «Τζικάκης Ευστάθιος», σε συμμόρφωση με την αριθ. 609/2021 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Τροποποίηση της αριθ. 49/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2021, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη και για τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών, στη θέση «Βρωμονέρι», ΔΕ Γαργαλιάνων. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).


NEWSLETTER