Κυριακή, 09 Μαϊος 2021 19:45

Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για όλο το Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για όλο το Δήμο Καλαμάτας

 

Την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για όλο το Δήμο Καλαμάτας υποσχέθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν. Ταγαράς στο δήμαρχο Θαν. Βασιλόπουλο, σε πρόσφατη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία καθορίζεται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, καθώς και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, αλλά και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, εκτιμάται ότι πρόκειται για σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία, μέσω των οποίων θα καλυφθεί σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού όλος ο δήμος.

Η εκπόνηση των εν λόγω μελετών εντάσσεται στον σχεδιασμό που έχει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη χρηματοδότηση να αντλείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.


NEWSLETTER