Τετάρτη, 12 Μαϊος 2021 20:11

Πρόταση για “γωνίες ανακύκλωσης” στην Τριφυλία

Γράφτηκε από την
Πρόταση για “γωνίες ανακύκλωσης” στην Τριφυλία

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας ενέκρινε τις μελέτες της πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «Αντώνης Τρίτσης».

Η πρόταση θα γίνει στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων». Από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης τονίστηκε ότι οι προτάσεις έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή απλώς για έγκριση χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαβούλευση για τα έργα.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Στριμπάκος: «Έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα πρόσκληση, ο Δήμος Τριφυλίας προτίθεται να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης από το ανωτέρω πρόγραμμα, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία γωνιών
ανακύκλωσης, με την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για έξι πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών (πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) για διαλογή στην πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, καθώς και τη διενέργεια δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης (στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας και δράσεων, παραγωγή υλικών προβολής, προβολή σε ΜΜΕ, Διαδίκτυο και social media). Προς τούτο, η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύνταξε τις αριθ. ΠΕΡ.1/2021 & ΠΕΡ.2/2021 μελέτες, οι οποίες και μας υποβλήθηκαν προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ένταξης της πράξης στο εν λόγω πρόγραμμα (άρθρο 5 της πρόσκλησης)». Είπε επίσης πως η πρόταση είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.232.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στις τοποθετήσεις που έγιναν στη συνέχεια, η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν έχω κανένα λόγο να μη συμφωνήσω. Γιατί να είναι 6 όμως και όχι 12 ή έστω 10; Πού θα τοποθετηθούν χωροταξικά και ποιος επέλεξε το πού θα τοποθετηθούν και με ποια κριτήρια; Εξετάσατε την υποβολή αιτήματος για άλλη δράση, όπως διαλογή στην πηγή, σταθμούς μεταφόρτωσης ή αποκατάσταση ΧΑΔΑ που χρηματοδοτούνται από την πρόσκληση; Η πρόταση της εισήγησης για τα έξι πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες συμβάλλει στους στόχους του εγκεκριμένου και αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Πελοποννήσου και παράλληλα προβλέπεται ή τουλάχιστον δεν αποκλείεται από το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του δήμου μας». Επίσης τόνισε ότι στο υποέργο «Μελέτη δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Τριφυλίας» δεν αναφέρεται το ποσό του προϋπολογισμού σημειώνοντας: «Πώς είναι δυνατόν να λάβουμε απόφαση για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" χωρίς να αναφέρεται ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση αυτού του υποέργου; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, πόσο είναι το ποσό του ΦΠΑ και ποιος ο συνολικός προϋπολογισμός; Μπορείτε να μου απαντήσετε εάν o ΦΠΑ είναι στις επιλέξιμες δαπάνες της πρόκλησης ή όχι; Η μη αναγραφή του προϋπολογισμού του υποέργου αυτού στη μελέτη, στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ είναι ουσιώδεις παραλείψεις και δεν γνωρίζω εάν είναι σύννομη η λήψη απόφασης. Ψηφίζω υπέρ με προβληματισμό». Τέλος επισήμανε: «Μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει γίνει μια συζήτηση για τις προσκλήσεις του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" και διάλογος με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων έτσι ώστε να γίνει καταγραφή και ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων για υποβολή αιτημάτων που θα έχει συζητήσει και συναποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Συζητήστε και στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις σας και στο πλαίσιο του διαλόγου που πρέπει να γίνεται ζητήστε και ακούστε τυχόν προτάσεις των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων. Και σας τα λέω με ειλικρινή διάθεση γιατί φέρνετε στην Οικονομική Επιτροπή θέματα που έχετε προαποφασίσει και εμάς προ τετελεσμένων, ενώ πρέπει να γίνεται διάλογος και σύνθεση. Ποτέ ως παράταξη "Ανοιχτοί Ορίζοντες" δεν στεκόμαστε απέναντι και με άρνηση σε οτιδήποτε θετικό και νόμιμο».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Μερκούρης που ψήφισε κατά, επισήμανε: «Η συγκεκριμένη πρόσκληση είναι ανοικτή από το Νοέμβριο του 2020 και όμως την φέρνετε για ψήφιση πρότασης στην Ο.Ε. είκοσι ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας (31η Μαΐου 2021) και μάλιστα εκτός ημερήσιας διάταξης. Και δεν είναι η μοναδική πρόσκληση στην οποία ακολουθείτε αυτή την πρακτική. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρέχει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" είναι γνωστές, αλλά δεν καταφέρατε να θέσετε προτεραιότητες και να ιεραρχήσετε τις ανάγκες του δήμου. Κινείστε χωρίς πρόγραμμα και φέρνετε για ψήφιση στα συλλογικά όργανα προτάσεις χωρίς να έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις, ενεργώντας σπασμωδικά και όχι οργανωμένα. Οφείλατε τα 12 εκατομμύρια ευρώ που δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του δήμου μας, να τα διεκδικήσουμε μέσα από την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων, τις οποίες οφείλατε να τις είχατε κοινωνήσει στις τοπικές κοινωνίες και να είχαν εκφρασθεί. Όχι μόνο δεν το κάνετε, αλλά την τελευταία στιγμή παρουσιάζετε προτάσεις, πολλές φορές απροετοίμαστες, απαιτώντας την ψήφισή τους με επιχείρημα τη μη απώλεια χρηματοδότησης. Ο δήμος είχε τη δυνατότητα ένταξης προτάσεων συνολικού ποσού 12 εκατ. ευρώ για έργα πνοής του δήμου και σε διάφορους άξονες (έργα υποδομής, πολιτισμός, δημοτικά κτήρια, σχολική στέγη κ.ά.). Υπήρχε η δυνατότητα αυτά τα 12 εκατ. να ενισχυθούν και με άλλα δύο από ίδιους πόρους του δήμου. Δεν το θελήσατε, δεν το επιδιώξατε. Το ίδιο, δυστυχώς, επαναλαμβάνετε και σήμερα με τη συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία πράσινων γωνιών. Σχεδόν δύο χρόνια δημοτική αρχή και δεν επικαιροποιήσατε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του δήμου (ΤΟΣΔΑ). Δεν συνδέετε την πρόταση δημιουργίας πράσινων γωνιών στο δήμο με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δεν μελετήσατε το πρόβλημα του δήμου ούτε αναζητείτε πραγματικές λύσεις. Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι αντιγραφή πρότασης άλλου δήμου (πάγια τακτική σας τον τελευταίο καιρό), δεν θα δώσω θετική ψήφο».
Τέλος η Μαρία Πανουσιοπούλου σημείωσε: «Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που έρχεται προς συζήτηση το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να τύχει της ανάλογης προσοχής και συζήτησης. Πριν ακόμα σκεφτείτε την υποβολή της πρότασης έπρεπε να είχατε συνδέσει την εν λόγω πράξη με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Θα ψηφίσω υπέ της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, αλλά εφιστώ την προσοχή σας στο εξής: Πρέπει η πρόταση που θα υποβληθεί να είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση, προκειμένου και να «φτάσουμε στην πηγή» αλλά και να «πιούμε νερό». Δεδομένου ότι διατίθενται αρκετά χρήματα για χρηματοδοτήσεις προτάσεων σχετικά με το περιβάλλον και τη διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε την έγκριση της χρηματοδότησης της πράξης κι όχι να κινδυνέψει αυτή να απενταχθεί».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER