Πέμπτη, 13 Μαϊος 2021 23:34

Χορήγηση αδειών χρήσης χώρου στο λιμάνι Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Χορήγηση αδειών χρήσης χώρου στο λιμάνι Καλαμάτας

 

Με ανακοίνωσή του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους (καταστηματάρχες και λοιπούς), που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το τρέχον έτος στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, να προσέλθουν στην Υπηρεσία (Μιαούλη 30, Καλαμάτα) έως τις 19 αυτού του μήνα, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό σύστασης εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία). β) Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος. γ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος. δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο.

Επίσης όσοι από τους καταστηματάρχες έχουν ήδη κάνει αίτηση για παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου για το 2021 και επιθυμούν πρόσθετο χώρο, θα πρέπει να καταθέσουν νέο τοπογραφικό για τον χώρο αυτό, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το έτος 2021, χωρίς καμία δέσμευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER