Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 09:19

Επιστολή Βασιλόπουλου σε Μουσουρούλη: Με ΣΔΑΜ Μεγαλόπολης φλερτάρει η Μεσσηνία

Επιστολή Βασιλόπουλου σε Μουσουρούλη: Με ΣΔΑΜ Μεγαλόπολης φλερτάρει η Μεσσηνία

Την επέκταση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών της Μεγαλόπολης, ώστε να συμπεριλάβει και τις επενδύσεις στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα, ζητεί ο δήμαρχος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Κωστή Μουσουρούλη και τη Συντονιστική Επιτροπή του ΣΔΑΜ χαρακτηρίζει ορθό και δίκαιο το αίτημα της επέκτασης, παραθέτει επιπλέον στοιχεία που το τεκμηριώνουν και προτείνει δράσεις, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στην Καλαμάτα, να υποστηριχθούν από το δήμο και να διαχυθούν στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, ο κ. Βασιλόπουλος, σε συνέχεια επαφών και συζητήσεων για το θέμα διεκδικεί μέσα από τη 2η δημόσια διαβούλευση για τα διαμορφωμένα κείμενα Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης την τοποθέτηση της Καλαμάτας και ευρύτερα της Μεσσηνίας στον όλο σχεδιασμό.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρει, μεταξύ άλλων:

“Η λειτουργία των εξορυκτικών μονάδων λιγνίτη, καθώς και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μεγαλόπολης, οικονομικά και κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά, αφορούσε όχι μόνο τον Νομό Αρκαδίας αλλά και αυτόν της Μεσσηνίας, περισσότερο δε την πρωτεύουσά της, την Καλαμάτα. Ως εκ τούτων το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Μεγαλόπολης δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά εντός των συνόρων της Αρκαδίας, αλλά οφείλει να δει με ευρύτητα πνεύματος, ορθολογικά και πραγματικά αναπτυξιακά την υφιστάμενη κατάσταση και βάσει των αντικειμενικών δεδομένων να προβλεφθεί από τον υφιστάμενο σχεδιασμό η ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και στον όμορο Νομό Μεσσηνίας και την πρωτεύουσά του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι παραπάνω από βέβαιο ότι η ένταξη της Μεσσηνίας θα αποβεί προς όφελος όχι μόνον της Αρκαδίας, αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου, επειδή θα επιτευχθεί γρήγορα και ομαλά η μετάβαση στην μετά λιγνίτη εποχή σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας των περιοχών που θα πληγούν από τη λήξη μιας οικονομικής - εργασιακής εποχής και το πέρασμα σε μια άλλη”.

Παραθέτοντας επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρότασή του, παρατηρεί, ανάμεσα στα άλλα: “Η Μεσσηνία διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, δηλαδή λιμάνι και αεροδρόμιο τα οποία συνδυαζόμενα με το σύγχρονο οδικό δίκτυο καθιστούν ευκολότερη τη μεταφορά των προϊόντων εξαγωγής ή και εισαγωγής. Το γεγονός αυτό καθιστά τον νομό (και ιδιαίτερα την Καλαμάτα) πολύ ελκυστικό για ορισμένου τύπου ιδιωτικές επενδύσεις, που με το κατάλληλο πλαίσιο θα ιδρύονταν πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι στην περιοχή της Μεγαλόπολης-Αρκαδίας. Ενας εκ των βασικών λόγων, που εκτιμώ ότι θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην επιτυχία του προγράμματος, δεν είναι άλλος από την ταχύτητα υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων στη Μεσσηνία, δεδομένου ότι κάθε μία εξ αυτών δεν θα εξαρτάται από τη διευθέτηση χρήσεων γης και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες, οι σταθερές υποδομές, ιδιαίτερα του βιομηχανικού τομέα, απαιτούν ακριβότερες κατασκευές, αλλά και την ύπαρξη ασφαλούς και εύκολης προσβασιμότητας και λοιπών βοηθητικών υποδομών  (δρόμοι, ύδρευση, ενέργεια, διάθεση αποβλήτων κλπ.)”.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Ενδεικτικά, ο δήμαρχος προτείνει δράσεις, “οι οποίες δύναται να υλοποιηθούν στην Καλαμάτα, να υποστηριχθούν από το δήμο και να διαχυθούν στην περιοχή της Μεγαλόπολης, όπως επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνοβλαστών υψηλής έντασης γνώσης κ.ά. Να σημειωθεί ότι η Καλαμάτα διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές (σε εξέλιξη ανάπτυξη δικτύου 5G, δίκτυο οπτικών ινών κ.λπ.) που επιτρέπουν την ίδρυση και λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ακόμα, δράσεις που σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων, όπου αιτιολογείται δεόντως, των επενδύσεων σε υποδομές για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, των εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων κ.ά. Φυσικά, τομείς που περιλαμβάνουν επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη τοπική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής του τομέα των τοπικών μεταφορών και των υποδομών του από τις εκπομπές αερίων με άνθρακα, όπως υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού καθαρών καυσίμων, ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα καθαρών καυσίμων - μέσα μικροκινητικότητας (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, κοκ) και ανάπτυξη δικτύων πεζοδρόμων και δικτύων ποδηλατοδρόμων αποτελούν μέρος του σχεδιασμού μας και δύναται να υλοποιηθούν στο Δήμο Καλαμάτας”.