Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021 10:06

Ζώνη όδευσης πεζών στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Ζώνη όδευσης πεζών στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Την ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών στη νεοαναπλασθείσα πλατεία της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Η ζώνη ορίστηκε σε πλάτος 1,5 μέτρου όπως απαιτεί ο νόμος, στο μέσο των πεζοδρομίων, σε αντίθεση με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου που ήθελε αυτή «να ορίζεται από την εσωτερική πλευρά της ζώνης του σκαπιτσαριστού σκυροδέματος εκτεινόμενου προς τη ρυμοτομική γραμμή και ασφαλώς συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της λωρίδας όδευσης τυφλών».

Έτσι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ζώνη ορίζεται

στο μέσο και κατά μήκος των πεζοδρομίων, με το προβλεπόμενο από τον νόμο πλάτος 1,5 μ. συμπεριλαμβανομένης εντός αυτής της ζώνης όδευσης τυφλών και σύμφωνα με τον καθορισμό αυτό να εκδοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου οι άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου των επιχειρήσεων που λειτουργούν εκεί.

Ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της ανωτέρω απόστασης ορίζεται το μέσο της όδευσης τυφλών, από το οποίο θα υπολογιστεί απόσταση 75 εκατοστών δεξιά και αριστερά αυτού.

Να σημειωθεί ότι η εισήγηση της νομικής συμβούλου του δήμου αναφέρει συμπερασματικά: «Λαμβανομένου λοιπόν υπ’ όψιν ότι ο στόχος κάθε δημοτικής αρχής είναι, μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτών και εν προκειμένω των επαγγελματιών της Άνω Πόλης αλλά και η αύξηση των εσόδων του δήμου από τα τέλη, χωρίς βεβαίως σε ουδεμία περίπτωση να θίγεται και να παραβιάζεται η ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από τους πεζούς όπως αυτή καθορίζεται νομοθετικά, θεωρώ ότι θα πρέπει η δημοτική αρχή να προβεί στην εξεύρεση και στον καθορισμό του βέλτιστου και τεχνικώς εφικτού τρόπου οριοθέτησης της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών κατά τρόπο που αφενός να δίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος χώρος στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Άνω Πόλη να αναπτύξουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα στον προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο και αφετέρου να είναι σύμφωνος και σύννομος με την προαναφερόμενη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει όπως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω».

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Τσαφαράς, Αγγελής Κοροβίλας και Παναγιώτης Αλευράς που ψήφισαν την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER