Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 18:36

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Μουσείου Σχολικής Ζωής στα Φιλιατρά

Γράφτηκε από την
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Μουσείου Σχολικής Ζωής στα Φιλιατρά

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στα Φιλιατρά για τη στέγαση Μουσείου Σχολικής Ζωής θα πραγματοποιήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και κατά προτίμηση στην κεντρική πλατεία των Φιλιατρών, να έχει εμβαδόν 130 - 140 τ.μ., να διαθέτει επιπρόσθετα μεσοπάτωμα (πατάρι) με δυνατότητα χρήσης ως ενός ακόμη επιπέδου, ενώ θα εκτιμηθεί θετικά η αρχιτεκτονική του κτηρίου, που θα συνάδει με τη χρήση του (ως μουσείου).
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις: Α’ φάση, διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ο πρόεδρος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη καλώντας τους ενδιαφερόμενους εντός προθεσμίας 20 ημερών από της δημοσιεύσεως να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Β’ φάση, διενέργεια δημοπρασίας: Στη συνέχεια ο πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 15 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 έτη, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από την Κ.Ε.Π.Α.Π.Π.Ε.ΔΗ.Τ. Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας σε λογαριασμό του δικαιούχου.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER