Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021 08:30

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Δάνειο για αντισεισμική προστασία και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

Γράφτηκε από την
Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Δάνειο για αντισεισμική προστασία και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

 

Τις διαδικασίες για τα έργα υποδομών που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Σήμερα στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, αναμένεται να εγκρίνει την αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργων “Δράσεις για υποδομές του Δήμου

Καλαμάτας που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας”, ποσού 41.475,52 ευρώ και “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας”, με ποσό 2.134.000 ευρώ. Το δεύτερο έργο έχει δύο υποέργα: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, με ποσό 1.087.000 ευρώ και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Αριος και Αρφαρών, με ποσό 1.047.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση, η χρηματοδότηση του κάθε έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του έργου και του Τ.ΠκΔ. και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών.

Ακόμα, επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας χρηματοδότησης του κάθε έργου, μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, είναι η υπογραφή δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Για την αποστολή στο Δήμο Καλαμάτας, του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το Δ.Σ. του Τ.ΠκΔ., για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, πρέπει ο δήμος να αποστείλει απόφαση του αρμοδίου οργάνου του περί αποδοχής των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, καθώς και το έγγραφο με το οποίο η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.


NEWSLETTER