Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021 11:24

Τι περιλαμβάνει το έργο αποχέτευσης Γαργαλιάνων

Γράφτηκε από τον
Τι περιλαμβάνει το έργο αποχέτευσης Γαργαλιάνων

Την έγκριση αποδοχής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Γαργαλιάνων» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 17.592.938,32 ευρώ, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.


Όπως τονίστηκε στη σχετική εισήγηση, το έργο σχεδιάζεται με στόχο την επίλυση του προβλήματος της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων και αποτελείται από 5 υποέργα, τα οποία είναι τα εξής:
Υποέργο 1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων και αγωγός διάθεσης οικισμού Γαργαλιάνων», προϋπολογισμού 12.600.000 ευρώ. Για το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων της πόλης των Γαργαλιάνων, προτείνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους περίπου 30 χλμ. Με τα έργα συλλογής ακαθάρτων καλύπτεται αποκλειστικά η έκταση εντός εγκεκριμένου σχεδίου, ήτοι 102,6 εκτάρια. Ο υπόψη αγωγός μεταφοράς ξεκινά από το φρεάτιο Φ1 (στην έξοδο των Γαργαλιάνων προς Βρομονέρι), ακολουθεί την υφιστάμενη οδό Γαργαλιάνοι- Γρηγοράκη και καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α1 σε απόσταση 1600 μ. περίπου από το φρεάτιο Φ1. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι περίπου 341 μ. Ο αγωγός διάθεσης λυμάτων θα διοχετεύει τα επεξεργασμένα λύματα και βοθρολύματα της πόλης των Γαργαλιάνων από τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του οικισμού Βρομονέρι σε βάθος 50 μ. Ο αγωγός διάθεσης λυμάτων ξεκινάει από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Το συνολικό μήκος αυτού είναι 3.334 μ. και εκβάλλει στο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης που βρίσκεται πλησίον της ακτής σε υψόμετρο +2 μ. Με το δίκτυο που θα κατασκευαστεί θα καλυφθεί το 100% του πληθυσμού αιχμής των Γαργαλιάνων, ήτοι 4.992 ι.κ., σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 5850 ι.κ., σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2011.
Υποέργο 2: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γαργαλιάνων», προϋπολογισμού 4.655.740 ευρώ. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα κατασκευαστεί στη θέση "Νότσαινα" σε απόσταση 1,8 χλμ. από τη Δ.Κ. Γαργαλιάνων σε γήπεδο επιφανείας 8,82 στρ. και υψόμετρο +125 μ., όπου θα καταλήγει ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων. Η Ε.Ε.Λ. σχεδιάζεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος, στη μορφή διαλείποντος έργου και θα εξυπηρετεί μόνο τον οικισμό των Γαργαλιάνων. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 8.268 κάτοικοι για την Α’ φάση (20ετία). Η εγκατάσταση θα αποτελείται από: 1) Μονάδα προεπεξεργασίας (μονάδα εσχάρωσης, μονάδα αεριζόμενης εξάμμωσης - απολίπανσης. 2) Δεξαμενή
εξισορρόπησης με σύστημα αερισμού. 3) Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, που αποτελείται από αντιδραστήρες τύπου SBR. 4) Μονάδα απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων με χλωρίωση τύπου Batch. 5) Βιομηχανικό αμμόφιλτρο κατάλληλης δυναμικότητα. 6) Διάταξη με λαμπτήρες
UV 7. Δεξαμενής συλλογής των απολυμασμένων. 8) Όλα τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων κ.λπ.), δίκτυα υποδομής (δίκτυα λυμάτων / λάσπης, δίκτυα ενέργειας, δίκτυα νερού κ.λπ.), καθώς και όλες τις απαιτούμενες κτηριακές εγκαταστάσεις (κτήριο διοίκησης, κτήριο ενέργειας, οικίσκος χλωρίωσης κ.λπ.).
Υποέργο 3: Εργασίες Αρχαιολογίας, προϋπολογισμού 108.000 ευρώ. Αφορά την επίβλεψη των εκσκαπτικών εργασιών για τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα
Υποέργο 4: Δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, προϋπολογισμού 29.198,32 ευρώ. Αφορά εργασίες σύνδεσης της Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Σκοπός της πράξης αυτής είναι, αφού προηγηθεί ο εντοπισμός και η ενημέρωση των διαγραμμάτων τού υπό κατασκευή έργου με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, η έγκαιρη και ομαλή μετατόπιση των δικτύων αυτών σε περίπτωση εμπλοκής τους με το δεδομένο έργο.
Υποέργο 5: Τεχνικός σύμβουλος, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Αφορά σε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER