Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 17:30

Καταγγελίες Δριμή για τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Καταγγελίες Δριμή για τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

«Στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου» τονίζει σε παρέμβασή του ο Δημήτρης Δριμής επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας» και αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπογραφής μελετών, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και σύνταξης μελετών.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου. Παράδειγμα 1ο: Η επιστημονική μελέτη (15/2021) για περιβαλλοντικές μελέτες (ΑΕΠΟ ΕΕΛ) συντάχθηκε από χημικό μηχανικό της ΔΕΥΑΤ, θεωρήθηκε(!) από την αναπληρώτρια διευθύντρια που είναι απόφοιτος λυκείου και ανατέθηκε η εκτέλεσή της σε ιδιώτη μελετητή, με μη αναφερόμενο στη σύμβαση πτυχίο, με το ποσό των 24.450€. Παράδειγμα 2ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ με απόφασή του (50/2021) έδωσε εντολή σε απόφοιτο λυκείου να θεωρήσει(!) σύνθετες επιστημονικές μελέτες, όπως τις τροποποιητικές του βιολογικού των Γαργαλιάνων! Ο/η εν λόγω υπάλληλος πριν υπογράψει δήλωσε γραπτά στη ΔΕΥΑΤ και το δήμαρχο πως “δεν διαθέτω γνώσεις επί του θέματος ώστε να θεωρήσω όλα όσα συμπεριλαμβάνονται, κρατώ κάθε επιφύλαξη και υπογράφω μόνο λόγω εντολής του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ”! Η υπογραφή στο τέλος μπήκε, οι υπεύθυνοι “παριστάνουν τον Κινέζο”, το μέλλον αόρατο. Παράδειγμα 3ο: Η μελέτη (18/2020) για δικλίδες ασφαλείας(!) στις οικονομικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΤ συντάχθηκε από χημικό μηχανικό(!) και θεωρήθηκε(!) από την αναπληρώτρια διευθύντρια που είναι απόφοιτος λυκείου, με σκοπό να ανατεθεί η εκτέλεσή της σε ιδιώτη λογιστή α’ τάξης, με το ποσό των 22.320€. Ανατέθηκε στις 7/8/2020 στην Αθήνα και πληρώθηκε με "εντέλλεσθε". Να υποθέσουμε πως δεν υπάρχουν στο δήμο, στη ΔΕΥΑΤ και στις πόλεις του δήμου μας επαγγελματίες λογιστές α’ τάξης;

Τα ερωτήματα στους φωστήρες της ΔΕΥΑΤ, που μάλλον θεωρούν πως είναι υπεράνω ελέγχου, είναι απλά: Με ποια νομιμοποίηση, ποια διάταξη νόμου και ΟΕΥ, αλλά και επιστημονική γνώση θεωρεί επιστημονικές μελέτες υπάλληλος της ΔΕΥΑΤ, που είναι απόφοιτος λυκείου; Από πού προκύπτει το δικαίωμα του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ να δίνει "εντέλλεσθε" υπογραφής και θεώρησης τεχνικών μελετών σε υπαλλήλους πέραν των αρμοδιοτήτων και των γνώσεών τους; Είναι σύννομες αυτές οι εντολές και οι υπογραφές ή βάζουν σε παροντικούς και μελλοντικούς μπελάδες υπογράφοντες, εταιρεία και δήμο; Γιατί βάζουν τον χημικό μηχανικό να κάνει οικονομικές μελέτες για ανάθεση, όπως τις δικλίδες ασφαλείας, που δεν είναι στο αντικείμενό του και δεν τον αφήνουν(;) ή δεν προλαβαίνει(;) να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (ΑΕΠΟ);

Υπενθυμίζουμε πως:

α) Διαχειρίζονται ανταποδοτικά χρήματα των δημοτών και οφείλουν να κινούνται στα πλαίσια του νόμου και της λογικής.

β) Η ΔΕΥΑΤ δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία και οι υπάλληλοι ΔΕ, που είναι απόφοιτοι λυκείου δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής και μάλιστα θεώρησης τεχνικών μελετών. Αυτό είναι δικαίωμα των τεχνικών προϊσταμένων, που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και τα κατάλληλα πανεπιστημιακά πτυχία, από συστάσεως του ελληνικού κράτους.

γ) Όσες μελέτες έχουν θεωρηθεί, είτε με εντολή είτε χωρίς εντολή, από υπάλληλο απόφοιτο λυκείου, που δεν έχει τις ανάλογες γνώσεις και την αρμοδιότητα, πάσχουν νομιμότητας. Το ίδιο πάσχουν και οι συμβασιοποιήσεις και οι παραλαβές και πληρωμές που τυχόν ακολούθησαν.
Στο Δήμο Τριφυλίας, όμως, απαξιώνεται η γνώση και τα πτυχία. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρόσληψη γενικού διευθυντή αυξημένων προσόντων, όπως ορίζει η νομοθεσία περί ΔΕΥΑ, δεν απασχολεί την τωρινή αλλά ούτε και τις προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΥΑΤ, αν και η θέση έχει εγκριθεί από το 2017.

Υ.Γ. 1) Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ μπορούν να μας ενημερώσουν πότε έκανε έναρξη επαγγέλματος ο ανάδοχος και πότε γράφτηκε στο Επιμελητήριο; Ήταν λογιστής α’ τάξης, όπως ζήταγε η μελέτη ή όχι; Τα παραδοτέα ελέγχθηκαν και παρελήφθησαν από οικονομολόγους, που διαθέτει ο δήμος και η ΔΕΥΑΤ ή από υπαλλήλους απόφοιτους λυκείου και υδραυλικούς; Χρησιμοποιούνται κάπου;

2) Κύριοι/ες της ΔΕΥΑΤ, επειδή προφανώς αγνοείτε τα στοιχειώδη, σας καλώ να απευθύνετε ερώτημα στους επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών, στο ΤΕΕ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο ΥΠΕΣ αν υπάλληλοι απόφοιτοι λυκείου έχουν δικαίωμα θεώρησης επιστημονικών και τεχνικών μελετών και υπηρεσιών ή όχι, αν οι χημικοί μηχανικοί μπορούν να συντάσσουν οικονομικές ή περιβαλλοντικές μελέτες και αν το συμβούλιό σας έχει το δικαίωμα να δίνει "εντέλλεσθε" σε υπαλλήλους πέραν των αρμοδιοτήτων και των γνώσεών τους. Θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που θα λάβετε».


NEWSLETTER