Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 18:37

Παράταση σε 72 συμβασιούχους του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Παράταση σε 72 συμβασιούχους του Δήμου Καλαμάτας

Την παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου των συναφθεισών συμβάσεων προσωπικού του Δήμου Καλαμάτας, 72 συνολικά ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση του Covid-19, αποφάσισε την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Λευκό ψήφισε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κοσμόπουλος, επισημαίνοντας ότι μέμφεται τον τρόπο λειτουργίας κι επιλογής των ατόμων αυτών από τη δημοτική αρχή. Εκτίμησε ότι με τις παρατάσεις που δίνονται, ενδέχεται να επικαλεστούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να πάνε το δήμο στα δικαστήρια, ενώ παρατήρησε πως προσελήφθησαν εκτός κριτηρίων του ΑΣΕΠ και είναι άτομα επιλογής της δημοτικής αρχής.
Τα άτομα αυτά είναι:
α) Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων (σύνολο 25): 15 ΥΕ εργάτες καθαριότητας, 7 ΔΕ οδηγοί κατηγορίας c με Π.Ε.Ι., 1 ΔΕ χειριστής γερανοφόρου οχήματος, 1 ΔΕ χειριστής μηχανικού σαρώθρου, 1 ΔΕ χειριστής σύνθετου εκσκαπτικού φορτωτικού μηχανήματος.
β) Στη Διεύθυνση Οικονομικών (σύνολο 8): 3 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΤΕ Λογιστικού, 1 ΤΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Διοικητικού, 2 ΥΕ εργάτες νεκροταφείου.
γ) Στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (σύνολο 5): 1 ΔΕ χειριστής σύνθετου σκαπτικού μηχανήματος (JCB) ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα βλάστησης και 4 ΥΕ εργάτες πρασίνου.
δ) Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (σύνολο 9): 2 ΥΕ εργάτες, 3 ΔΕ ελαιοχρωματιστές, 2 ΔΕ υδραυλικοί, 1 ΔΕ τεχνίτης ξυλουργός και 1 ΔΕ ηλεκτροσυγκολλητής.
ε) Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (σύνολο 8): 1 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Διοικητικού και 6 ΥΕ καθαρίστριες σχολικών μονάδων.
στ) Στη Διεύθυνση Πρόνοιας (σύνολο 16): 3 ΔΕ μάγειρες, 2 ΔΕ βοηθοί μαγείρων, 1 ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμων, 3 ΔΕ οδηγοί, 4 ΥΕ γενικών καθηκόντων, 2 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 Δ.Ε κοινωνικοί φροντιστές.
ζ) Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (σύνολο 1): ΠΕ Πληροφορικής.


NEWSLETTER