Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 17:31

Δήμος Οιχαλίας: Απόφαση για μεταφορά περιπτέρου στο Μελιγαλά

Γράφτηκε από την
Δήμος Οιχαλίας: Απόφαση για μεταφορά περιπτέρου στο Μελιγαλά

«Να μεταφερθεί το περίπτερο της πλατείας Αγίου Ιωάννου στον Μελιγαλά σε νέα θέση επί της ίδιας πλατείας, για την οποία έχει γνωμοδοτήσει το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από την κατάληψη αυτού του κοινόχρηστου χώρου» αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την απομάκρυνση του περιπτέρου, που δεν λειτουργούσε και είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαν υπάρξει αντιδράσεις. Την τελική απόφαση για το θέμα αναμένεται να την πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μειοψήφησε η σύμβουλος της μειοψηφίας Ευσταθία Χριστοπούλου-Χαντζάρα, αναφέροντας ότι «δεν έχει παρθεί τελική απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο του Μελιγαλά, παρά μία πρόταση δύο εναλλακτικών θέσεων. Δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρο ούτε ως προς τον πρόεδρο, ούτε ως προς τα μέλη ποια πρέπει να είναι η νέα θέση του περιπτέρου. Θα παρακαλούσα μόλις έρθει το συγκεκριμένο ζήτημα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο να οριστεί συγκεκριμένα και με την προϋπόθεση ότι τηρείται η υπουργική απόφαση 52907/2009 - ΦΕΚ 2621/ Β/31-12-2009, καθώς επίσης και οι "Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων" ο καθορισμός (χωροθέτηση) της νέας θέσης».

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελιγαλά με απόφασή του γνωμοδότησε ομόφωνα: «α) Ή να τοποθετηθεί στη θέση πάνω στην πλατεία Αγίου Ιωάννου Μελιγαλά που περιγράφεται στο αριθμ. 9284/8-10-2021 έγγραφό του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου μας και η θέση να μετατοπιστεί πιο αριστερά, έτσι ώστε το κέντρο του περιπτέρου να είναι ακριβώς απέναντι από τον άξονα που χωρίζει τα δύο καταστήματα. β) Ή να τοποθετηθεί αριστερά έμπροσθεν από το Δημαρχείο».


NEWSLETTER