Κυριακή, 27 Μαρτίου 2022 08:15

Προσδοκίες για περισσότερα έσοδα με μελλοντική παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
Προσδοκίες για περισσότερα έσοδα με μελλοντική παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμάτας

 

Με... βαριά καρδιά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε την Πέμπτη την παράταση της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης της μαρίνας της πόλης για δύο χρόνια, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Πλειοψηφία και μειοψηφίες επεσήμαναν ότι η παράταση δίνεται γιατί το ορίζει ο νόμος και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και τόνισαν πως προσβλέπουν σε έναν νέο διαγωνισμό που θα αποφέρει περισσότερα έσοδα στο δήμο και θα αναδείξει ακόμα περισσότερο τη μαρίνα Καλαμάτας. Για το λόγο αυτό οι παρατάξεις της μειοψηφίας δήλωσαν “παρών”.

Η αναγκαστική έγκριση της παράτασης για 2 χρόνια στηρίζεται σε νόμο του 2021, στην παρ. 1 του αρ. 71 του Ν. 4875/2021.

Χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κοσμόπουλος είπε ότι “είμαι σε δύσκολη θέση, θα ψηφίσω παρών” και παρατήρησε πως “κάποια πράγματα μπορούν κι ευελπιστώ ότι θα διορθωθούν”. Κατέγραψε ζητήματα πυρασφάλειας και αποκομιδής αποβλήτων στη μαρίνα και αναφέρθηκε σε δέσμευση που έχει γίνει ότι θα τακτοποιηθούν. Ενημέρωσε ότι “η δική μας μαρίνα με 250 θέσεις έχει μίσθωμα 80.000 ευρώ το χρόνο. Κέρκυρα και Λευκάδα με 100 θέσεις έχουν μίσθωμα 250.000 ευρώ” και ζήτησε “η νέα επιτροπή ελέγχου για τη μαρίνα να δράσει άμεσα και μέσα σε ένα εξάμηνο να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να υποχρεώσουμε τον ανάδοχο να κάνει βελτιώσεις βάσει της σύμβασής του”.

Ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε ότι περίμενε “να τελειώσει η μίσθωση και να επαναπροκηρυχθεί η μαρίνα, γιατί αποτελεί τεράστιο περιουσιακό στοιχείο και μπορεί να αποδώσει πολλαπλάσια”. Μίλησε για ανάγκη βελτίωσης και αναβάθμισης παροχών κι εγκαταστάσεων, ανέφερε πως δεν έχει λυθεί το ζήτημα τροφοδοσίας σκαφών με καύσιμα παρότι υπάρχει δεξαμενή και αναρωτήθηκε: “Τόσο δύσκολο είναι να χορηγήσει η κυβέρνηση την αδειοδότηση;”. Ζήτησε “να το δούμε πολύ σοβαρά, να προετοιμαστούμε και να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις, για να αναβαθμίσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και με το νέο διαγωνισμό να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”.

Ο σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Ξεκινάμε” Λεωνίδας Λιάππας έκανε λόγο για προβλήματα στη μαρίνα και συμφωνώντας με τους προβληματισμούς των συναδέλφων του της μειοψηφίας είπε πως “θα δηλώσουμε "παρών"”.

Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ενημέρωσε ότι “έχει ξεκινήσει ευρεία συζήτηση για να προετοιμαστεί διακήρυξη που θα δώσει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Να γίνει πολύ καλή μαρίνα, έχει τις προοπτικές και τα έσοδα να είναι διαφορετικά”. Για τα προβλήματα στη μαρίνα ανέφερε ότι “υπάρχουν συμβάσεις για πετρελαιοειδή, στερεά - υγρά απόβλητα, μπαταρίες και αναμένεται μία με τον δήμο για αστικά απόβλητα”.

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Κώστας Αθανασόπουλος προέτρεψε “η μαρίνα να αποτελέσει επένδυση για το δήμο” και πρότεινε “να εξεταστεί συνολικά με λιμάνι και προλιμένα, να υπάρξει συνολική μελέτη αξιοποίησης και διεθνής διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της μαρίνας και συνολικά”.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαρ. Μαρινάκη ήταν θετική για την ικανοποίηση του αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.”, που στηρίζεται στην παρ. 1 του αρ. 71 του Ν. 4875/2021. Η παράγραφος αυτή του συγκεκριμένου νόμου (ΦΕΚ 250/τΑ/23.12.2021) αναφέρει: “Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο έτη από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) Υπεύθυνη δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η.3.2020, και β) μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής τής ως άνω δήλωσης. Η μονομερής δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού, στις περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης/εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα ή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στις περιπτώσεις εκμίσθωσης τουριστικού λιμένα, ή προς τη διοίκηση του παραχωρούντος/εκμισθούντος φορέα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος”.

Στην εισήγηση βεβαιώνεται από το δήμο ότι “δεν υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνας) Καλαμάτας, κατά το χρόνο υποβολής της υπ’ αριθμ. πρωτ. (Δ/νσης Οικονομικών) 5016/18-01-2022 αίτησης από τη μισθώτρια εταιρεία”.

Να υπενθυμίσουμε ότι η παραχώρηση της μαρίνας από το Δήμο Καλαμάτας ήταν αρχικά για 24 χρόνια και υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1998, επί δημαρχοντίας του αείμνηστου Χρήστου Μαλαπάνη. Ακόμα, να αναφέρουμε ότι η μισθώτρια εταιρεία καλεί εκ νέου το Δήμο Καλαμάτας να εξετάσει το αίτημά της για περαιτέρω παράταση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης κι εκμετάλλευσης της μαρίνας έως το 2035, “αξιολογώντας τη ρητή δέσμευσή μας για υλοποίηση συγκεκριμένων έργων αναβάθμισης κι εξωραϊσμού της”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER