Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 12:46

Ψήφισαν τα υψηλότερα έξοδα παράστασης

Γράφτηκε από τον

Eξοδα παράστασης, μηνιαίες αμοιβές για τους προέδρους και αντιπροέδρους (το 40% του προέδρου) των νομικών προσώπων του δήμου, στο υψηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο, παρά την υφιστάμενη κρίσιμη οικονομική κατάσταση και τις αντιρρήσεις των μειοψηφιών (για τους αντιπροέδρους), ψήφισε η δημοτική αρχή Καλαμάτας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγάλης Δευτέρας.

Η απόφαση περιλαμβάνει και αποζημίωση των μελών Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις μέσα στο 2022.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κοσμόπουλος παρατήρησε ότι οι αντιπρόεδροι δεν κάνουν τίποτα και δεν πρέπει να αμείβονται, όπως δεν πρέπει να αμείβονται και τα μέλη των Δ.Σ., ενώ επέκρινε την πρόβλεψη για αμοιβή στα ανώτατα όρια.

Ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” Βασίλης Τζαμουράνης συμφώνησε “όσοι προσφέρουν να αμείβονται”, αλλά επεσήμανε ότι “οι αντιπρόεδροι δεν παρέχουν καμία υπηρεσία” και επέκρινε τη δημοτική αρχή που εισηγείται το ανώτατο πλαφόν.

Τα έξοδα παράστασης καταψήφισε και ο επικεφαλής του “Ανοιχτού Δήμου” Μανώλης Μάκαρης, ενώ λευκό ψήφισε ο ανεξάρτητος σύμβουλος που συνεργάζεται με τη δημοτική αρχή Παύλος Κλάδης.

Οπως εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, “σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.3463/06, επειδή ο οικονομικός απολογισμός του οικονομικού έτους 2021 των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ, σε κάθε ένα από αυτά, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δικαιούνται καταβολής εξόδων παράστασης, ενώ τα μέλη του Δ.Σ. αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις αυτού”.

Με βάση την πρόταση και την απόφαση:

Για Ν.Π. με οικονομικό απολογισμό από 300.001 ευρώ έως 1 εκ., 500 ευρώ ο πρόεδρος και 200 ο αντιπρόεδρος. Για Ν.Π. με οικονομικό απολογισμό από 1.000.001 έως 3 εκ. ευρώ, 600 ευρώ ο πρόεδρος και 240 ο αντιπρόεδρος. Για Ν.Π. από 3.000.001 έως 5 εκ. ευρώ, 700 ευρώ ο πρόεδρος και 280 αντιπρόεδρος και για  5.000.001 ευρώ, και άνω, 1.000 ευρώ ο πρόεδρος και 480 ο αντιπρόεδρος.

Για την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του, ισχύει η απόφαση 664/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για έως δύο συνεδριάσεις το μήνα με αμοιβή 34,20 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Γ.Σ.