Σάββατο, 21 Μαϊος 2022 09:25

Εκβάθυνση και μεγάλες παρεμβάσεις στο Νέδοντα - Τι προβλέπει η μελέτη για το αντιπλημμυρικό

Γράφτηκε από τον
Εκβάθυνση και μεγάλες παρεμβάσεις στο Νέδοντα - Τι προβλέπει η μελέτη για το αντιπλημμυρικό

 

Εκβαθύνσεις στον Νέδοντα στο ανοιχτό και στο σκεπασμένο τμήμα του, διαπλάτυνσή του στα τελευταία 620 περίπου μέτρα, καθαίρεση του προβληματικού του τμήματος στο παλιό Δημαρχείο (στο αναψυκτήριο) και ανακατασκευή γεφυρών προβλέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα”.

Προβλέπει, ακόμα, σήραγγα μήκους 850 μέτρων που θα συγκεντρώνει τα νερά από τα ρέματα Ελαφογκρέμη και Λαγκάδας και μέσω του Καραμπογιά θα τα ρίχνει στον Νέδοντα πάνω από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, καθώς και παρεμβάσεις στον Καραμπογιά.

Για τη μελέτη αυτή που αφορά τα πρόσθετα - συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Καλαμάτας καλούνται να εκφράσουν άποψη την ερχόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου θα ασχοληθεί με το σημαντικό αυτό θέμα τη Δευτέρα 23 Μαΐου, στη 1 το μεσημέρι και το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη 26 του μήνα, στις 7 το απόγευμα στο ιστορικό Δημαρχείο, στην αίθουσα “Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη”.

 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην τεχνική της περιγραφή αναφέρει: 

ΡΕΜΑΤΑ ΕΛΑΦΟΓΚΡΕΜΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

“Το έργο παροχέτευσης των απορροών των εξωτερικών λεκανών των ρεμάτων Ελαφογκρέμη και Λαγκάδας, αρχικά στο ρέμα Καραμπογιά (κατάντη της περιμετρικής οδού) και εν συνεχεία στον ποταμό Νέδοντα συνολικού μήκους 0,9 χλμ., από Ελαφογκρέμη έως και την έξοδο του τεχνικού του Καραμπογιάς, περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

Υδραυλική σήραγγα μήκους ~850 μ. στην οποία απορρέουν τα όμβρια του ρέματος Ελαφογκρέμη λεκάνης 5,3 τ.χλμ. και του ρέματος Λαγκάδα λεκάνης 3,95 τ. χλμ. Έργα εισόδου στην υδραυλική σήραγγα των ρεμάτων Ελαφογκρέμη και Λαγκάδας. Σωληνωτός αγωγός διαμέτρου 1.40 μ. που καθοδηγεί τα όμβρια μικρής λεκάνης στο έργο εισόδου της υδραυλικής σήραγγας στον Καραμπογιά. Λεκάνες συγκράτησης φερτών μετά των αναγκαίων εκατέρωθεν διευθετήσεων ανάντη της περιμετρικής οδού, του αυτοκινητοδρόμου “Μορέα”, στα ρέματα Ελαφογκρέμη, Λαγκάδας και Καραμπογιά. Μικρής κλίμακας αναβαθμοί για «θραύση» ενέργειας ανάντη του Α/Δ, στα ρέματα Ελαφογκρέμη, Λαγκάδας και Καραμπογιά”.

 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ

“Το έργο διευθέτησης του ρέματος Καραμπογιά σε συνολικό μήκος 1,1 χλμ., από την έξοδο υδραυλικής σήραγγας μέχρι τη συμβολή του ρέματος στον Νέδοντα, το οποίο ακολουθεί σε γενικές γραμμές την υφιστάμενη κοίτη του, περιλαμβάνει διευθέτηση ρέματος στο εκτός και στο εντός σχεδίου πόλης τμήμα του”.

 

ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΔΟΝΤΑ

“Το έργο, αφορά στην αναδιευθέτηση και εκβάθυνση του ποταμού Νέδοντα, στο τμήμα του κατάντη της περιμετρικής οδού του “Μορέα” και εντός του ορίου σχεδίου πόλης της Καλαμάτας, σε συνολικό μήκος 3,25 χλμ. από την εκβολή του στον Μεσσηνιακό Κόλπο έως το ανάντη όριο της σημερινής διευθέτησης, λίγο ανάντη (~70 μ.) της υφιστάμενης γέφυρας της οδού Σπάρτης.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω έργα: Αναδιευθέτηση ανοιχτού τμήματος ποταμού και διαπλάτυνσή του σε μήκος περίπου 620 μ. Αναδιευθέτηση και εκβάθυνση ποταμού σε μη καλυμμένα τμήματα, σε συνολικό μήκος περίπου 1.740 μ. Αναδιευθέτηση και εκβάθυνση ποταμού σε καλυμμένα τμήματα, με διατήρηση της υφιστάμενης κάλυψης, σε μήκος περίπου 540 μ. Αναδιευθέτηση και εκβάθυνση ποταμού στο ιδιαίτερα υδραυλικά ανεπαρκές καλυμμένο τμήμα του, με καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης κάλυψης σε μήκος περίπου 240 μ. Ανακατασκευή υφιστάμενων γεφυρών σε ανοικτά και καλυμμένα τμήματα του ποταμού. Διαμόρφωση ραμπών συντήρησης και αποκαταστάσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τα ανωτέρω έργα, σημειώνονται τα εξής: Στο σύνολό τους, χωροθετούνται εντός των ορίων του Σχεδίου Πόλης της Καλαμάτας, εκτός του υφιστάμενου ορίου απαλλοτρίωσης του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα” και εκτός ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Για την κατασκευή τους απαιτούνται μετατοπίσεις Ο.Κ.Ω. και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα γίνει αποκατάσταση της σημερινής - υφιστάμενης κατάστασης στο καθαιρούμενο και ανακατασκευαζόμενο τμήμα της κάλυψης του Νέδοντα, καθώς και λοιπές αποκαταστάσεις εφόσον απαιτηθούν”.

 

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΚΑΙ ΒΕΛΙΟΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΣΠΑΡΤΗΣ

“Εργο καθοδήγησης του ρέματος Καλαμίτσι στον Νέδοντα και τμήμα της λεκάνης του ρέματος Βέλιουρα, μέσω αγωγού της οδού Σπάρτης (μελέτη ΔΕΥΑΚ): Προβλέπεται η καθοδήγηση στον Νέδοντα, της ανάντη λεκάνης του ρέματος Καλαμίτσι (1,18 τ. Χλμ.) και τμήματος της λεκάνης του Βέλιουρα, σύμφωνα με τη μελέτη αγωγού που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΚ το 2016”.

Γ.Σ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER