Κυριακή, 29 Μαϊος 2022 12:37

Εποχικό προσωπικό για πυρασφάλεια στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Εποχικό προσωπικό για πυρασφάλεια στον Δήμο Τριφυλίας

 

Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυρασφάλεια με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Έτσι θα προσληφθούν 4 εργάτες πυροπροστασίας ΥΕ για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, για τη φύλαξη των επικίνδυνων ορεινών περιοχών σε όλη την έκταση του Δήμου Τριφυλίας.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία καθώς κατά τη θερινή περίοδο αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Ως εκ τούτου, απαιτείται να γίνεται φύλαξη των επικίνδυνων ορεινών περιοχών, σε όλη την έκταση του Δήμου Τριφυλίας, στα πλαίσια της δασοπροστασίας - πυροπροστασίας, για την ασφάλεια των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων  διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στασιού της Δ.Ε. Κυπαρισσίας. Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την Παρασκευή 10 Ιουνίου (12 µ. έως 12:15 µ.µ.) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του δήμου, θα είναι δε φανερή, προφορική και πλειοδοτική. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου. 

Κ.Μπ.

 


NEWSLETTER