Κυριακή, 05 Ιουνίου 2022 13:15

Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Τριφυλίας

Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για τη δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Η συνεδρίαση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στη 1 το μεσημέρι.

Επίσης θα συζητηθούν και τα εξής θέματα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για εννέα επιδόσεις στους Γαργαλιάνους, της από 19/04/2022 και με αριθ. κατ. 73/2022 αίτησης ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης. Έγκριση της με αριθ. 1007/2022 αποφάσεως κ. Δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση πρακτικού Ι σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της Οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου, της ΔΕΥΑΤ, της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης - Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας 2022- 2023». Χορήγηση παράτασης χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης».Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας». Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών / φωτοτυπικών/ FAX (μελάνια - toner -drum) - φωτοαντιγραφικό χαρτί και γραφική ύλη - λοιπά υλικά γραφείου Δ. Τριφυλίας 2022-2023». Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση προς το Δ.Σ.). Έγκριση του πρακτικού 4 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Β’ (λιπαντικά), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Φιλιατρών 2021-2023». Ομοίως και για τη ΔΕ Γαργαλιάνων.Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών αποβιώσαντος. Τροποποίηση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., οικονομικού έτους 2022. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER