Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022 15:47

Καλαμάτα: Δημοπρατείται η αναδιαμόρφωση της πλατείας 23ης Μαρτίου

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα: Δημοπρατείται η αναδιαμόρφωση της πλατείας 23ης Μαρτίου

 

Το έργο “Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου”, προϋπολογισμού 1.452.500ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 18η Ιουλίου και αποσφράγισή τους στις 22 του μήνα.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Πελοποννήσου, έχει προθεσμία εκτέλεσης 365 ημέρες, έναν χρόνο δηλαδή, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κατά την έγκριση της μελέτης του έργου από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου είχε αναφερθεί ότι: “Το κύριο ζητούμενο της μελέτης αφορά στην ανάδειξη της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου και τη σύνδεσή του με το εμπορικό τμήμα της πόλης, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος στους κατοίκους. Αυτό επιτυγχάνεται, δίνοντας προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών με την αύξηση της επιφάνειας της πλατείας και των πεζοδρομίων της οδού 23ης Μαρτίου. Για το λόγο αυτό μειώνεται το διαθέσιμο οδόστρωμα κίνησης των οχημάτων επί της οδού 23ης Μαρτίου, από την οδό Νέδοντος έως τον κυκλικό κόμβο με την οδό Υπαπαντής.

Κύριος στόχος της παράλληλα εκπονούμενης κυκλοφοριακής μελέτης είναι η ανακουφιστική παρέμβαση στο οδικό δίκτυο με τη διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφορίας της οδού 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής και Σταδίου, με καλύτερη διευθέτηση των κυκλοφοριακών ροών. Συγκεκριμένα, το πλάτος του δρόμου ανά κατεύθυνση από 8 - 10 μέτρα μειώνεται στο κατ’ ελάχιστο 3,50 μέτρα (περιλαμβανομένων και των ρείθρων), η κεντρική νησίδα μειώνεται κατά μήκος αλλά αυξάνεται κατά πλάτος προσδίδοντας περισσότερο χώρο πρασίνου και ο κόμβος με ακτίνα 8 μέτρα μειώνεται στα 4 μέτρα. Ταυτόχρονα, περιορίζεται ο χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 23ης Μαρτίου, αλλά υπάρχει η πρόβλεψη εσοχών στα πεζοδρόμια για στάση - στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ και οχημάτων για εφοδιασμό των επιχειρήσεων της περιοχής.

Μέσω της μείωσης του πλάτους του δρόμου επιτυγχάνεται η αύξηση της επιφάνειας της πλατείας 23ης Μαρτίου κατά περίπου 1 στρέμμα. Πλέον στο νέο προστιθέμενο χώρο πραγματοποιείται η εκ νέου χωροθέτηση των προτομών στην υφιστάμενη βάση τους. Η χωροθέτησή τους ακολουθεί τη λογική της διασποράς κάτω από το υπάρχον μνημείο και αποκλειστικά στο νέο προστιθέμενο κομμάτι της πλατείας”.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” Βασίλης Τζαμουράνης πέρα από τον εμπλουτισμό του πρασίνου, είχε ζητήσει “να υπάρξει μέριμνα για το οικόπεδο στη γωνία με την Αναγνωσταρά, ώστε να αποκτηθεί από το δήμο και να γίνει μια όμορφη γωνιά. Να φύγουν οι κάδοι απορριμμάτων και να πάνε πιο νότια και να ζωγραφιστούν όμορφες τοιχογραφίες στα κτήρια γύρω από το οικόπεδο”. Ακόμα, είχε επισημάνει ότι “η ενοποίηση του νότιου τμήματος με το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, η πεζοδρόμηση της οδού 23ης Μαρτίου, όπως πρότεινε το πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, πρέπει να είναι η επιδίωξή μας στο μέλλον. Πρέπει να βρούμε τρόπο επικοινωνίας Δύσης - Ανατολής της πόλης και να γίνει η ενοποίηση”.

Γ.Σ.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER