Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022 22:38

Συνάντηση Μάκαρη με Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Συνάντηση Μάκαρη με Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας

Με το νέο ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας, συναντήθηκε ο επικεφαλής του “Ανοιχτού Δήμου” - δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης.

Τα θέματα που συζήτησαν, όπως ανακοίνωσε ο Μ. Μάκαρης ήταν:
“1. Ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τις σχολικές υποδομές. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει συνολικός εκσυγχρονισμός των σχολικών μονάδων ή κατασκευή νέων σε περίπτωση που τα προβλήματα είναι δυσεπίλυτα (π.χ. Πολυκλαδικό). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την υγιεινή των σχολικών εγκαταστάσεων.
2. Προτάθηκε η συνεργασία με την ιατρική κοινότητα για την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για σημαντικά θέματα , π.χ. αγωγή υγείας, διατροφή, προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος, πρόγραμμα πρόληψης καπνίσματος κλπ.
3. Στο πλαίσιο της ένταξης της Καλαμάτας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις θα πρέπει να υπάρξει πρόταση ενεργειακής αξιοποίησης των σχολικών κτηρίων προς όφελος των αντίστοιχων σχολικών μονάδων”.

 


NEWSLETTER