Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 11:44

Παράταση 6 μηνών σε οδικό έργο στον Ταΰγετο

Γράφτηκε από την
Παράταση 6 μηνών σε οδικό έργο στον Ταΰγετο

 Μια ακόμα παράταση, αναγκαστική 6 μηνών σύμφωνα με το νέο νόμο, επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου αποκατάστασης και βελτίωσης του κύριου οδικού δικτύου Κοινοτήτων Ταϋγέτου, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, έως τις 21 Νοεμβρίου, αναμένεται να εγκρίνει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Το έργο που υλοποιείται με έκπτωση 58,55%, είχε συμβατική προθεσμία υλοποίησης έως τις 21 Ιουνίου 2020 και η τελευταία, η 4η παράταση ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου. Δηλαδή, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σχεδόν 2,5 χρόνια μετά τη συμβατική του προθεσμία.

Στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου αναφέρεται ότι: “Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90%. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις όλων των μέχρι τώρα λογαριασμών του έργου, οι οποίες οφείλονται στην μη ομαλή ροή της χρηματοδότησης από το υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζουν δυστυχώς να υφίστανται, με συνέπεια την απορρύθμιση και τον αποσυντονισμό όλου του έργου από τις συνεχιζόμενες αναγκαστικές παύσεις και επανεκκινήσεις των εργασιών. Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα δομικά υλικά και στα παράγωγα του πετρελαίου έχουν εκτινάξει τις τιμές, επιδεινώνοντας την ύφεση στην παγκόσμια αγορά, έχοντας δημιουργήσει ένα μη ασφαλές οικονομικό περιβάλλον για το σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικός στο να αναλάβει γρήγορα και απρόσκοπτα την εκτέλεση ικανού όγκου εργασιών λόγω και των μεγάλων εγγυήσεων που απαιτούνται από τους προμηθευτές”.

Ακόμα, η υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της “τον Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 (παρ. 1.α) ο οποίος ήρθε να ρυθμίσει τις δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν στην παραγωγή των έργων λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον ανάδοχο της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του χρόνου εκτέλεσης του έργου έως 6 μήνες χωρίς να προσμετρά στο συμβατικό χρόνο και χωρίς να αποτελεί παράταση και επιπρόσθετα σύμφωνα με το νόμο «από την υποβολή της να καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή»”.


NEWSLETTER