Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 08:34

Δήμος Καλαμάτας: Σε πιλοτική δράση χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων

Γράφτηκε από την
Δήμος Καλαμάτας: Σε πιλοτική δράση χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων

 

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις “πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σε δήμους της χώρας - Pay as you throw - Gain as you sort”, πρόκειται να εγκρίνει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Ειδικότερα, αναμένεται να εγκρίνει:

α) Την αποδοχή των όρων σχετικής πρόσκλησης του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, που αφορά τις συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις.

β) Τη συμμετοχή στο πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης με τίτλο “Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο Καλαμάτας, με προϋπολογισμό που προκύπτει από την παραδοχή της χρηματοδότησης του δήμου έως 178 ευρώ ανά κάτοικο.

Στην εισήγηση επισημαίνεται ότι “σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 για την ανακύκλωση, οι δήμοι υποχρεούνται στα ακόλουθα: Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης αστικών αποβλήτων, εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω». Αλλαγή τρόπου αποκομιδής λόγω υποχρεωτικής χωριστής συλλογής σε πολλαπλά ρεύματα:

1. Έως 31.12.2022 χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων όπου υπάρχει αποδέκτης ΜΕΒΑ.

2. Από την 1.9.2022, έναρξη στα σχολεία της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων με αρμοδιότητα των δήμων.

3. Οι δήμοι, όπως και όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα:

A. εντός των κτηρίων τους ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας,

B. σε δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις.

H υλοποίηση ενός συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (ΠΟΠ), πρέπει να γίνει με προσεκτικό σχεδιασμό, προκειμένου να μην οδηγήσει σε αύξηση του κόστους συλλογής και μεταφοράς και σε μη αναλογική χρέωση των υπόχρεων (νοικοκυριά /επιχειρήσεις), η οποία θα υπονομεύσει τη

βιωσιμότητα του συστήματος. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, είναι απαραίτητη η δοκιμαστική εφαρμογή εναλλακτικών συστημάτων σε πιλοτική κλίμακα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σταδιακή ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι “ η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω», με στόχο τη λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο”.


NEWSLETTER