Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022 08:12

1.000 οικιακοί κομποστοποιητές στο Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
1.000 οικιακοί κομποστοποιητές στο Δήμο Καλαμάτας

 

Με 1.000 οικιακούς ανοιχτού τύπου και 50 συνοικιακούς κομποστοποιητές ενισχύεται κι επεκτείνεται το δίκτυο οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Καλαμάτας.

Τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης για την ενίσχυση και επέκταση δικτύου οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης, προϋπολογισμού 124.620 ευρώ.

Κύριος στόχος της επέκτασης του οικιακού και συνοικιακού δικτύου κομποστοποίησης είναι η συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός ορίζεται στο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και ο οποίος ανέρχεται στους 5.651 τόνους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% των οργανικών αποβλήτων του δήμου και αναμένεται να επιτευχθεί με συνδυασμό δράσεων (οικιακή/συνοικιακή κομποστοποίηση, χωριστή συλλογή οργανικού κλάσματος και αστικών πρασίνων και συλλογή χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων). 

 

ΣΤΟΧΟΙ - ΟΦΕΛΗ

Οι στόχοι-οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, σε συνέργεια με τα υπόλοιπα προγράμματα κομποστοποίησης του δήμου είναι:

Μείωση αποβλήτων. Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς τα βιοαπόβλητα αποτελούν το μεγαλύτερο και “δυσκολότερο” ρεύμα των ΒΑΑ. Μείωση των προς διάθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας, της παραγωγής μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής και της παραγωγής στραγγισμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Προστασία δημόσιας υγείας μέσω της καταστροφής παθογόνων μικροοργανισμών που απειλούν τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους. νΕμπλουτισμός εδάφους. Αποτελεσματική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, με πολλαπλά οφέλη (βελτίωση της δομής του εδάφους, της υδατο-ικανότητας του, της παραγωγικότητας, καταπολέμηση της ερημοποίησης, μερική υποκατάσταση λιπασμάτων, μείωση των φυτοφαρμάκων, ενίσχυση της αποθήκης άνθρακα του εδάφους και συνεπώς συνεισφορά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής). Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα διαχείρισης αποβλήτων με στόχο στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στη μακροπρόθεσμη μείωση των αποβλήτων. Αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι δημότες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν για την ορθή χρήση των κομποστοποιητών και για τα οφέλη που θα έχουν από την αξιοποίηση αυτών. Το παραγόμενο προϊόν θα το διαχειρίζονται οι ίδιοι οι δημότες  και θα το χρησιμοποιούν στους κήπους και στις γλάστρες τους, ή όπως αλλιώς αυτοί επιθυμούν.

Ο ανάδοχος  θα παραδώσει τους κομποστοποιητές σε σημείο που θα της υποδειχθεί από το δήμο και θα μεριμνήσει για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στους οποίους θα δοθεί ο κάδος. Όσον αφορά τους συνοικιακούς κομποστοποιητές, θα τους τοποθετήσει έτοιμους προς λειτουργία στα σημεία που θα υποδείξει ο δήμος και θα παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες και εκπαίδευση για την ορθή χρήση τους.

 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι “έχει προχωρήσει από το 2006 στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, μέσω του οποίου έχουν διανεμηθεί και λειτουργούν 270 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, 250 λίτρων (ανοικτού και κλειστού τύπου, εκ των οποίων λειτουργούν οι 200).

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης (κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων με οικιακά οργανικά υπολείμματα), με την σταδιακή τοποθέτηση 58 ξύλινων κάδων αερόβιας κομποστοποίησης 1.000 λίτρων, σε συνοικίες και γειτονιές, οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 20 νοικοκυριά έκαστος. Τα αποτελέσματα από την πρόοδο των προγραμμάτων κομποστοποίησης είναι ικανοποιητικά και ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων είναι μεγάλος. Η χρήση του παραγόμενου κομπόστ, από τους ήδη εγκατεστημένους οικιακούς και συνοικιακούς κομποστοποιητές γίνεται από τους ίδιους που χρησιμοποιούν τον κάδο”.


NEWSLETTER