Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 17:00

Πρόταση 18,9 εκ. ευρώ για έργα της ΔΕΥΑΚ

Γράφτηκε από την
Πρόταση 18,9 εκ. ευρώ για έργα της ΔΕΥΑΚ

Πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 18,9 εκ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης του δήμου από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατέθεσε την Τετάρτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Πρόκειται α) για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην πόλη (δ’ φάση) και β) για τα ψηφιακά υδρόμετρα.

Ειδικότερα, το πρώτο έργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιών αγωγών από PVC που παρουσιάζουν συχνές βλάβες στην Καλαμάτα και τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της πόλης. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων. Οι προτεινόμενοι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 10 atm. Το συνολικό μήκος του προς αντικατάσταση δικτύου ανέρχεται σε 26.150 μέτρα.

Το δεύτερο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων με στόχο τον πληρέστερο έλεγχο της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται. Επιπλέον και συμπληρωματικά, με την εξυγίανση των φρεατίων των υδρομέτρων, θα αντιμετωπιστούν ζητήματα μικροδιαρροών και μικροεμφράξεων που παρουσιάζονται στα υφιστάμενα υδρόμετρα. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά, η προτεινόμενη πράξη προβλέπει: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 47.500 ψηφιακών υδρομετρητών (ΨΥ) διατομών DN15 και DN20 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης. Εξυγίανση φρεατίων τοποθέτησης ψηφιακών υδρομετρητών (ΨΥ). Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθερού δικτύου επικοινωνίας (ΣΔΕ) αποτελούμενο από ασύρματους αναμεταδότες και συγκεντρωτές δεδομένων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε κατάλληλες θέσεις για την αναμετάδοση και συγκέντρωση δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές, Προμήθεια φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ), με σκοπό τη λήψη δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές, τον εντοπισμό των διαρροών και τον έλεγχο ποιότητας του παρεχόμενου νερού, Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων λογισμικών και εφαρμογών που αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), με σκοπό την ενσωμάτωση των δεδομένων των ψηφιακών υδρομετρητών και των καταγραφικών θορύβου στην υφιστάμενη βάση, υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας.

Η ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελείται από αναμεταδότες και συγκεντρωτές που είναι απαραίτητοι για την μετάδοση των δεδομένων καταμέτρησης από τους χώρους εγκατάστασης των υδρομετρητών προς την ψηφιακή πλατφόρμα. Λόγω του απαιτούμενου πλήθους και της πυκνότητας, οι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, αυτόνομοι ενέργειας, τροφοδοτούμενοι από μπαταρία και η εγκατάστασή τους θα γίνεται με εύκολο τρόπο. Οι συγκεντρωτές δεδομένων θα τροφοδοτούνται από ρεύμα και η επικοινωνία με την ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται μέσω πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας. Η συχνότητα λειτουργίας του επικοινωνιακού δικτύου θα είναι ελεύθερη, δεν θα απαιτεί άδεια και θα είναι ευρέως διαδιδομένη με δυνατότητα διασύνδεσης διάφορων άλλων τύπων των αισθητηρίων, μετρητών ή συσκευών.


NEWSLETTER