Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 20:33

Παράταση αιτήσεων για Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Παράταση αιτήσεων για Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας

Παράταση στην προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στο Παντοπωλείο και το Συσσίτιο, έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο πρωτόκολλο του δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικιακή ομάδα, τα προβλήματα υγείας - αναπηρίες, η κοινωνική έρευνα και η περιουσιακή κατάσταση.
Οικονομικά κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο Δημοτικό Παντοπωλείο :
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 4.917 ευρώ. Δύο άτομα έως 5.163 ευρώ. Οικογένειας με 2 παιδιά έως 7.745 ευρώ. Οικογένεια με 3 παιδιά και άνω έως 10.326 ευρώ.
Οικονομικά κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο Δημοτικό Συσσίτιο :
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 4.917 ευρώ. Δύο άτομα έως 5.163 ευρώ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τους δικαιούχους Κ.Ε.Α. εγκεκριμένη αίτηση.
Φορολογικά Στοιχεία: Εκκαθαριστικό σημείωμα. Φορολογική δήλωση (Ε1). Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο Ε9 μηδενικό) ή ΕΝΦΙΑ.
Αποδεικτικό Κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε περίπτωση παραχωρημένης οικίας, το Ε2 του παραχωρούντα.
Κατά περίπτωση: Πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ ή ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγείας, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Σε περίπτωση διαζυγίου, αποδεικτικό επιμέλειας τέκνων και άσκησης γονικής μέριμνας. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα σίτισης και στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Κτήριο Β, Διεύθυνση Πρόνοιας, ισόγειο, γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών και έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου (www.kalamata.gr). Επισημαίνεται ότι όσοι δημότες είχαν εγκριθεί το προηγούμενο εξάμηνο, θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


NEWSLETTER