Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2013 22:00

Διαμορφώσεις στην οδό Χίου στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Σε εργασίες διαμόρφωσης στο διανοιγμένο τμήμα της οδού Χίου προβαίνει ο Δήμος Καλαμάτας, όπως γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωσή του.

 

Συγκεκριμένα, αυτό το χρονικό διάστημα εκτελούνται εργασίες κατασκευής κρασπέδων, ρείθρων και πεζοδρομίων.

 

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, έχει κατασκευαστεί η υπόβαση της οδοστρωσίας και πρόκειται να γίνει ασφαλτόστρωση, στο πλαίσιο της σχετικής εργολαβίας, στην πόλη της Καλαμάτας.