Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 17:10

Αναβαθμίζεται ο βιολογικός καθαρισμός Μεγαλόπολης

Γράφτηκε από την
Αναβαθμίζεται ο βιολογικός καθαρισμός Μεγαλόπολης

Υπογράφηκε από τον δήμαρχο Μεγαλόπολης Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο και τον πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας TEDRA Ιωάννη Τόλιο η σύμβαση του έργου για την αναβάθμιση λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της Μεγαλόπολης), με προϋπολογισμό μελέτης 1,85 εκ. ευρώ.

Οι εργασίες αναβάθμισης θα ξεκινήσουν άμεσα και περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την απορροή των όμβριων υδάτων από την έκταση των εγκαταστάσεων.
  • Συντήρηση – επισκευή του κτιρίου διοίκησης της εγκατάστασης.
  • Κατασκευή νέας δεξαμενής επεξεργασίας λυμάτων.
  • Συντήρηση, αντικατάσταση, ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού, στο σύνολο των εγκαταστάσεων.
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), ώστε οι επεξεργασμένες εκροές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην άρδευση. 


NEWSLETTER