Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 18:24

Νέοι όροι στο διαγωνισμό πλατείας Γαργαλιάνων

Γράφτηκε από τον
Νέοι όροι στο διαγωνισμό πλατείας Γαργαλιάνων

 

Τον επανακαθορισμό εκ νέου των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας προχωρώντας παράλληλα σε ανάκληση προηγούμενης απόφασής της. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Σχετικά με την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και τον επανακαθορισμό των όρων ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Δημήτρης Στριμπάκος επισήμανε: «Με το από 16/11/2022 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας εισηγείται την ανάκληση

της προαναφερθείσας απόφασης και τον επανακαθορισμό εκ νέου των όρων της διακήρυξης, καθώς προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ανάρτησης της διακήρυξης, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προβούμε σε εκ νέου καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, ύστερα και από το νέο σχέδιο της διακήρυξης που μας υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, η οποία είναι πολυετής, ανέρχεται στο ποσό των 548.080 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Τη διαφωνία του εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αλευράς τονίζοντας: «Ψηφίζω κατά, καθότι το εν λόγω έργο διχάζει την κοινωνία των Γαργαλιάνων. Προτείνω η διοίκηση του δήμου να συνεννοηθεί με το Τοπικό Συμβούλιο και τους φορείς της πόλης και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις αποδεκτές από τους πολίτες. Επίσης, έχω να επισημάνω ότι θα πρέπει εγκαίρως να κατατεθεί τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός του δήμου για το 2023. Εχουμε ήδη πολύ καθυστερήσει. Επίσης, οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη είναι προσχηματικές γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου και δεν αναλύονται τα θέματα από τον πρόεδρο-εισηγητές. Καταλήγουν ως συνεδριάσεις διά περιφοράς».

Κατά ψήφισε και ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης σημειώνοντας: «Είμαι αντίθετος στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, διότι είναι κάτι που δεν αποδέχεται η τοπική κοινωνία των Γαργαλιάνων. Αντίθετο το Τοπικό και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φορείς, οι σύλλογοι της πόλης και κατ’ επέκταση και ο λαός. Μια αδικαιολόγητη επιμονή της δημοτικής αρχής που δε διαβουλεύτηκε με τους πολίτες και που πεισματικά δεν προσκαλεί στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων τον πρόεδρο το Συμβουλίου Κοινότητας Γαργαλιάνων, όπως ο νόμος ορίζει (Ν.3852, άρθρο 75, παρ.8). Μια πρακτική που επιβεβαιώνει το “μόνο εγώ μπορώ”».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER