Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 19:03

Μειοδότης για κέντρο αλιείας στη Μικρή Μαντίνεια

Γράφτηκε από την
Μειοδότης για κέντρο αλιείας στη Μικρή Μαντίνεια

 

Προσωρινό μειοδότη για το έργο ανέγερσης εκθεσιακού κέντρου προβολής αλιείας και θάλασσας Δήμου Καλαμάτας, στη Μικρή Μαντίνεια, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, πρόκειται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, στην αυριανή της συνεδρίαση.

Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την εταιρεία “Τσερπές - Κωτσάκης - Παπαδέας ΟΕ” με έκπτωση 11,19%.

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο ακόμα προσφορές με εκπτώσεις 8,33% και 1,37%, αντίστοιχα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο αυτό, καθώς οι σύμβουλοι - εκπρόσωποι της μειοψηφίας είχαν διαφωνήσει κυρίως με το μεταλλικό κτήριο που προβλέπεται να ανεγερθεί, το οποίο δεν συνάδει με την περιοχή.

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάζει μουσειογραφική έκθεση για την ανάδειξη του αλιευτικού τουρισμού της περιοχής, μέσω της προβολής της αλιευτικής δραστηριότητας στον Μεσσηνιακό Κόλπο. Σύμφωνα με παλιότερη ενημέρωση από το δήμο, η θέση υλοποίησης του έργου βρίσκεται στη Μικρή Μαντίνεια, που αποτελεί μια περιοχή με έντονη τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα. Η κατασκευή του νέου κτηρίου θα πραγματοποιηθεί εντός οικοπέδου έκτασης 750 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει δύο υφιστάμενα κτήρια διαστάσεων 82,6 τ.μ. και 36,20 τ.μ., που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.


NEWSLETTER