Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022 19:39

Ανάδοχος για κέντρο αλιείας Μικρής Μαντίνειας

Γράφτηκε από την
Ανάδοχος για κέντρο αλιείας Μικρής Μαντίνειας

 

Προσωρινό μειοδότη για το έργο ανέγερσης εκθεσιακού κέντρου προβολής αλιείας και θάλασσας Δήμου Καλαμάτας, στη Μικρή Μαντίνεια, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Είναι η εταιρεία “Τσερπές - Κωτσάκης - Παπαδέας ΟΕ” με έκπτωση 11,19%. Λευκό ψήφισαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, καθώς, όπως επεσήμαναν, είχαν καταψηφίσει την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης για το έργο αυτό, διαφωνώντας κυρίως με το μεταλλικό κτήριο που προβλέπεται να ανεγερθεί, το οποίο, κατά τη γνώμη τους, δεν συνάδει με την περιοχή. 

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάζει μουσειογραφική έκθεση για την ανάδειξη του αλιευτικού τουρισμού της περιοχής, μέσω της προβολής της αλιευτικής δραστηριότητας στον Μεσσηνιακό Κόλπο. Σύμφωνα με παλιότερη ενημέρωση από το δήμο, η θέση υλοποίησης του έργου βρίσκεται στη Μικρή Μαντίνεια, που αποτελεί μια περιοχή με έντονη τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα. Η κατασκευή του νέου κτηρίου θα πραγματοποιηθεί εντός οικοπέδου έκτασης 750 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει δύο υφιστάμενα κτήρια διαστάσεων 82,6 τ.μ. και 36,20 τ.μ., που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.


NEWSLETTER