Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 18:14

Μπλόκο από ΣτΕ στην ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων

Γράφτηκε από τον
Μπλόκο από ΣτΕ στην ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων

Νέο «μπλόκο» στο έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων αυτή τη φορά με προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά από προσφυγή πέντε δημοτικών συμβούλων της Τριφυλίας προς το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ εκδόθηκε από την πρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου προσωρινή διαταγή για τη μη    οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 14476/23-11-2022 διακήρυξη του Δήμου Τριφυλίας με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» και τη μη υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Όπως αναφέρεται, η διαταγή αυτή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση απόφασης της επιτροπής αναστολών επί της εκκρεμούσης αίτησης αναστολής.
Τη σχετική προσφυγή προς το ΣτΕ είχαν κάνει από τις 2 Φεβρουαρίου οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δ.Ε. Γαργαλιάνων Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, Παναγιώτης Κατσίβελας, Ιωάννης Αδρακτάς, Ιωάννης Κατσούλας και Μάγδα Καμπύλη - Ανδρινοπούλου. Αφού εξηγούσαν τους λόγους ζητούσαν να ανασταλεί η εκτέλεση και να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής: της 302/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας κατά το μέρος που με αυτή αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων». Της 177640/18-1-23 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή που είχαν κάνει για την ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Της 14476/23-1-22 απόφασης του δημάρχου για τη διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου. Της 342/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού Ι του διαγωνισμού, όπως και κάθε μεταγενέστερης συναφούς πράξης.


NEWSLETTER