Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 08:27

Νέα παράταση για το Δημοτικό Σχολείο στον Αρι

Γράφτηκε από τον
Νέα παράταση για το Δημοτικό Σχολείο στον Αρι

 

Μια ακόμα παράταση 8 μηνών, την τελευταία, έως το τέλος του χρόνου, για το πολύπαθο έργο της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Αρι, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, καλείται να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ.

Και πρέπει να είναι η τελευταία, καθώς μέχρι το τέλος του 2023 πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το ζήτημα είναι ότι και αυτή η παράταση μπορεί να μην φθάσει για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς ο ανάδοχος στην αίτησή του ζητεί παράταση  μέχρι τις 27 Απριλίου 2024(!), αναφέροντας πως “το αίτημα της χρονικής παράτασης πρέπει να είναι βάσιμο, νόμιμο και αιτιολογημένο και να διέπεται από τους κανόνες της σύμβασης”. Και στηρίζει την άποψή του στον συμβατικό, στον χρόνο εργασιών που μπορούσαν να γίνουν χωρίς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης και σε αυτόν που χρειάζεται για να υλοποιηθεί η συμπληρωματική.

Να επισημανθεί ότι ο 2ος ΑΠΕ και η συμπληρωματική σύμβαση αναμένονταν να εγκριθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2021 κι εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2022(!).

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 540 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 και ακολούθησαν δύο παρατάσεις έως τις 15 Ιουλίου 2022 και 30 Απριλίου φέτος η τελευταία.

Στο σκεπτικό της εισήγησης αναφέρεται ότι: Το Τεχνικό Συμβουλίου Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί ομόφωνα για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 31.12.23, λόγω εκπνοής του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 77.345,63 ευρώ, πέραν των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτήθηκαν για την υπογραφή της, απαιτεί κι επιπλέον χρόνο για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. To έργο εφόσον οργανωθεί σωστά από τον ανάδοχο, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες που απομένουν να γίνουν και με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση θα εξελιχθεί ομαλά, είναι εφικτή η ολοκλήρωσή του έως την 31.12.23”.

 

ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κατά την έγκριση νέων εργασιών ύψους 53.702,53 ευρώ για το πολύπαθο έργο της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Αρι, τον Ιανουάριο του 2021 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, επισημάνθηκε η κακοτεχνία που είχε γίνει από την πρώτη εργολαβία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τον επιβλέποντα μηχανικό, “πρέπει να αντιμετωπίσουμε αστοχία της μελέτης”, καθώς “διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει σκυροδέτηση των προϋφιστάμενων στύλων του ισογείου, σε υψόμετρο (3,55 μέτρα ύψος αντί 2,95 μ.) που είναι και η στάθμη έδρασης των δοκών της πλάκας οροφής ισογείου. Κατά συνέπεια πρέπει να κοπούν οι στύλοι στο σωστό ύψος με αδιατάρακτη κοπή. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι αναμονές στύλων ισογείου είναι «κοντές», επειδή όμως θα γίνει μείωση του ύψους των στύλων θα αυξηθούν σε μήκος κατά την αντίστοιχη μείωση, οπότε κατά την υπηρεσία θεωρείται ότι το πρόβλημα επιλύεται με αυτόν τον τρόπο επαρκώς”.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία “Ικτίνος”, με έκπτωση 45,44%.

* Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει με εργολαβία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας με χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ. Εργολαβία που διαλύθηκε το Νοέμβριο του 2013, αφήνοντας ημιτελή τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου σε στάδιο, στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί το υπόγειο και τα υποστυλώματα του ισογείου, χωρίς την οροφή του.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής της προσθήκης κατ' επέκταση και καθ' ύψος διώροφης οικοδομής με υπόγειο για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου και κάλυψη αναγκών του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου παραπλεύρως του υφιστάμενου σχολείου μέσα στο ίδιο το οικόπεδο επιφάνειας 2.940,61 τ.μ.

Με την ολοκλήρωση του έργου το μεγαλύτερο μέρος του ισογείου θα χρησιμοποιείται από το Νηπιαγωγείο και όλος ο πρώτος όροφος από το Δημοτικό.

Γ.Σ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER