Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 08:31

Καλαμάτα: Σε 4 φάσεις το έργο στην 23ης Μαρτίου

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Σε 4 φάσεις το έργο στην 23ης Μαρτίου

 

Τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και της σήμανσης των εκτελούμενων εργασιών στην οδό 23ης Μαρτίου, για την υλοποίηση του έργου αναδιάταξης - αναδιοργάνωσης της ομώνυμης πλατείας στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας σήμερα στις 8 το βράδυ.

Πρόκειται για το έργο προϋπολογισμού 1.452.500 ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία “Δομική Αθηνών ΑΤΕ” με έκπτωση 23,67%, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Πελοποννήσου και έχει προθεσμία εκτέλεσης 365 ημέρες (1 χρόνο).

Οπως αναφέρεται, η περιοχή επέμβασης είναι κατά μήκος της οδού 23ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Νέδοντος, έως την οδό της Υπαπαντής και την οδό Αριστοδήμου. Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, της κεντρικής νησίδας και του κυκλικού κόμβου, την κατασκευή νέων πεζοδρομίων μεγαλύτερου πλάτους, νέας κεντρικής νησίδας, νέου κυκλικού κόμβου σε μετατοπισμένη θέση και την κατασκευή μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για τα διερχόμενα οχήματα. Επίσης, θα κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα φρεάτια για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Συγκεκριμένα, το πλάτος του δρόμου ανά κατεύθυνση από 8 - 10 μέτρα μειώνεται στο κατ’ ελάχιστο 3,50 μέτρα (περιλαμβανομένων και των ρείθρων), η κεντρική νησίδα μειώνεται κατά μήκος αλλά αυξάνεται κατά πλάτος προσδίδοντας περισσότερο χώρο πρασίνου και ο κόμβος με ακτίνα 8 μέτρα μειώνεται στα 4 μέτρα. Ταυτόχρονα, περιορίζεται ο χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 23ης Μαρτίου, αλλά υπάρχει η πρόβλεψη εσοχών στα πεζοδρόμια για στάση - στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ και οχημάτων για εφοδιασμό των επιχειρήσεων της περιοχής. Μέσω της μείωσης του πλάτους του δρόμου επιτυγχάνεται η αύξηση της επιφάνειας της πλατείας 23ης Μαρτίου κατά περίπου 1 στρέμμα. Πλέον στο νέο προστιθέμενο χώρο πραγματοποιείται η εκ νέου χωροθέτηση των προτομών στην υφιστάμενη βάση τους. Η χωροθέτησή τους ακολουθεί τη λογική της διασποράς κάτω από το υπάρχον μνημείο και αποκλειστικά στο νέο προστιθέμενο κομμάτι της πλατείας.

8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την εισήγηση, η εκτέλεση των εργασιών και η εργοταξιακή οργάνωση θα γίνουν σε 4 φάσεις.

Στο αποψινό Συμβούλιο αναμένεται να εγκριθούν οι 3 πρώτες, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

1) Η χρονική διάρκεια της 1ης φάσης εκτιμάται στους 4 μήνες. Περιλαμβάνει απαγόρευση: Κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο, από την οδό Νέδοντος έως την οδό Αναγνωσταρά. Στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου. Στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος και διπλή κυκλοφορία.

2) Η χρονική διάρκεια της 2ης φάσης εκτιμάται στους 2,5 μήνες. Περιλαμβάνει απαγόρευση: Στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου. Στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος. Κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου. Κυκλοφορίας στο τελευταίο τμήμα της οδού Αγίου Νικολάου και υποχρεωτική στροφή στην οδό Βαλτετσίου και στη συνέχεια στην οδό Αναγνωσταρά.

3) Η χρονική διάρκεια της 3ης φάσης εκτιμάται στον 1,5 μήνα. Περιλαμβάνει απαγόρευση: Στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου. Στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος.

Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 4η φάση προτείνεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου και τη λειτουργία του εργοταξίου.

Κατά την 4η φάση κατασκευής, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια 4 μήνες, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην οδό 23ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Υπαπαντής και έως την οδό Νέδοντος, στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος, για την κατασκευή του βορείου πεζοδρομίου και της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας.


NEWSLETTER