Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 16:30

Κοιμητήριο Μεσσήνης: Αιτήσεις για παραχώρηση οστεοκιβωτίων

Γράφτηκε από την
Κοιμητήριο Μεσσήνης: Αιτήσεις για παραχώρηση οστεοκιβωτίων

Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη, η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση των μαρμάρινων προκατασκευασμένων οστεοκιβωτίων, που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο Κοιμητήριο Μεσσήνης.

Όσοι επιθυμούν να τους διατεθούν μαρμάρινα οστεοκιβώτια για τα οστά των συγγενών τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης με δικαίωμα πολυετούς χρήσης ή ετήσιας φύλαξης των οστών, όπως καθορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεσσήνης (τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 54/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).


NEWSLETTER