Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 18:01

Καλαμάτα: Καλοκαιρινή μονοδρόμηση Αύρας και Μεσογείων

Γράφτηκε από την

 

Τη μονοδρόμηση των οδών Αύρας και Μεσογείων, μεταξύ Κρήτης και Ναυαρίνου, για να αντιμετωπιστούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Παραλίας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σήμανσης της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου που έγινε αποδεκτή, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 1. Μονοδρόμηση της οδού Αύρας μεταξύ των οδών Κρήτης και Ναυαρίνου με κατεύθυνση προς νότο (προς την οδό Ναυαρίνου). 2. Στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού Αύρας μεταξύ των οδών Κρήτης και Ναυαρίνου. 3. Μονοδρόμηση της οδού Μεσογείων με κατεύθυνση προς βορρά (προς την οδό Κρήτης). 4. Στάθμευση στη μία πλευρά της οδού Μεσογείων. 5. Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στην οδό Μεσογείων και στην οδό Αύρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρήτης και Ναυαρίνου.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειμένου για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και τεχνικό έλεγχο, ώστε να εκδοθεί απόφαση και να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.