Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 08:00

Καλαμάτα: Νέα παράταση για την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα: Νέα παράταση για την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής

 

Μια ακόμα παράταση, την 6η κατά σειρά, μέχρι το τέλος του χρόνου, αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας σήμερα στις 6 το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη, για το πολύπαθο έργο ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής.

Παράταση, όμως, που πιθανότατα δεν θα φθάσει για την ολοκλήρωση του έργου, που είχε συμβατική προθεσμία 10 μήνες, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022!

Στην εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου αναφέρει: “Υπολείπονται: Η ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπομένων εργασιών στο νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας. Η ολοκλήρωση των εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα βόριο ανατολικά της πλατείας Υπαπαντής. Ποσοστό υλοποίησης του έργου = 75%.

Η υπηρεσία έλαβε υπόψη της: α) την ανάγκη αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων (σε συνεννόηση της υπηρεσίας με τον μελετητή του έργου) που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και εν αναμονή των νέων κατασκευαστικών σχεδίων, δημιουργώντας εύλογες καθυστερήσεις στο έργο. β) την ανάγκη προσαρμογής της προόδου και εξέλιξης των εργασιών, για διευκόλυνση στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσια, εορτές). γ) την δυσκολία εκ μέρους του αναδόχου, έγκαιρης παραλαβής των υλικών, κυρίως των μαρμάρων από το

εξωτερικό, καθώς οι προμηθευτές δεν διαθέτουν ικανή ποσότητα υλικού ως stock εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. δ) την χρονοβόρα διοικητική διαδικασία ολοκλήρωσης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης επέκτασης σύμβασης, όπως προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών”.

* Ακόμα, το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. και την 1η επέκταση σύμβασης του έργου.

Η Δ.Τ.Υ. αναφέρει ότι “κατά τη σύνταξη του 4ου ΑΠΕ προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Ν4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις των συμβατικών εργασιών και ενσωμάτωση νέων τιμών, προκειμένου το φυσικό αντικείμενο να είναι άρτιο και λειτουργικό. Από τον 2ο ΑΠΕ διαχωρίστηκαν οι νέες εργασίες και απαιτείται η σύνταξη της 1ης επέκτασης σύμβασης για να υλοποιηθούν και χαρακτηρίζονται ήσσονος σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική αύξηση της σύμβασης ανέρχεται σε 113.346,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (24%) ήτοι ποσοστό αύξησης 14,96% της εγκεκριμένης δαπάνης”.

Το έργο ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής, προϋπολογισμού 1.680.200 ευρώ, υλοποιείται με έκπτωση 55,23% και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Γ.Σ.


NEWSLETTER