Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 08:15

Καλαμάτα: Με τη δημοτική αρχή η παράταξη "Νέα Δυναμική" - Ερωτηματικά για την εφαρμογή της εγκυκλίου Λιβάνιου

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα: Με τη δημοτική αρχή η παράταξη "Νέα Δυναμική" - Ερωτηματικά για την εφαρμογή της εγκυκλίου Λιβάνιου

 

Η εφαρμογή μιας εγκυκλίου του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, που αφορά τον ορισμό οργάνων διοίκησης σε νομικά πρόσωπα των δήμων, οδήγησε στη συνεργασία της δημοτικής αρχής Καλαμάτας με την παράταξη Χειλά, την πρώτη ελάσσονα μειοψηφία.

Εφαρμογή της εγκυκλίου, ωστόσο, που ελέγχεται για τη νομιμότητά της στον Δήμο Καλαμάτας, αν και η εγκύκλιος δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη.

Ειδικότερα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας έγιναν αντικαταστάσεις του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα και συμβούλων της κοινότητας - και της μειοψηφίας -, από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, σε εφαρμογή της εγκυκλίου 43 της 16ης Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑ:ΨΙΦ646ΜΤΛ6-15Κ), που υπογράφει ο κ. Λιβάνιος και αναφέρει:

“Δ. Επισημαίνεται, τέλος, ότι όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί διοίκησης, εν προκειμένω, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρεται η συμμετοχή «αιρετών εκπροσώπων του δήμου», νοούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος και όχι οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι κοινοτήτων οι οποίοι/ες αποτελούν όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης των δήμων, με αποτέλεσμα η εκλογή και η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους να περιορίζεται στα όρια της Κοινότητας που εκπροσωπούν και όχι στο σύνολο του δήμου, ο οποίος διοικείται από τον/την δήμαρχο και τους/τις δημοτικούς συμβούλους”.

Ετσι στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη θέση του προέδρου την οποία κατείχε από τις αρχές Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας, ο δήμαρχος όρισε τη σύμβουλο της παράταξης Χειλά, της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας Γεωργία Καμπουγέρη. Ελέγχεται, όμως, αν η εγκύκλιος του υπουργείου δίνει αυτή τη δυνατότητα ή αναφέρεται, που είναι και το πιο πιθανό, σε δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής αρχής. Μάλιστα, προφανώς, λόγω της απειρίας της κ. Καμπουγέρη, ο δήμαρχος τοποθέτησε αντιπρόεδρο τον Παύλο Κλάδη, αναβαθμίζοντας τον, καθώς αρχικά ήταν μέλος της επιτροπής, αφού δεν έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και έχει οριστεί ως δημότης. Ομως, ήταν πρόεδρος της επιτροπής στην προηγούμενη δημοτική περίοδο και φαίνεται πως “ξέρει” τη δουλειά.

Οσον αφορά τη συνεργασία της δημοτικής αρχής με την παράταξη Χειλά, που αφήνει ουσιαστικά τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με μία παράταξη λιγότερη και βλέπει, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η επικεφαλής της - σύμβουλος Ουρανία Κότση ορίστηκε από τον δήμαρχο αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη θέση της συμβούλου της κοινότητας Κατερίνας Μπάμπαλη.

Ο έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων αυτών θα δείξει στην πράξη τι εννοεί ο αναπληρωτής υπουργός  Εσωτερικών ως δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν στη διοίκηση των νομικών προσώπων.

Γ.Σ.


NEWSLETTER