Τετάρτη, 29 Μαϊος 2024 17:13

Τοπικά Πολεοδομικά για Αρι, Αρφαρά και Θουρία

Τοπικά Πολεοδομικά για Αρι, Αρφαρά και Θουρία

 

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμάτας, για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δημοτικών Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμο, σε τροχιά απόκτησης ενός σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού βρίσκεται ο Δήμος Καλαμάτας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για τις Δ.Ε. Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή αυτών των μελετών θα καλυφθεί με πολεοδομικό σχεδιασμό  το σύνολο του δήμου.

Χθες για τα ΤΠΣ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο, υπό τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία εκπροσώπων των μελετητών, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών του δήμου, καθώς και προέδρων κοινοτήτων των τριών Δ.Ε.

Οι μελετητές παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση, με χαρτογράφηση της κάθε κοινότητας ξεχωριστά, όπου και αποτυπώνονται οι οικιστικές περιοχές, οι δασικές, οι προστατευόμενες περιοχές και το πολεοδομικό κέντρο κάθε κοινότητας, καθώς έχει καταγραφεί η πολεοδομική οργάνωση κάθε περιοχής (οικισμοί, δάση, ελαιώνες, γεωργική γη, κατοικίες κ.ά.), οπότε έχει γίνει μια πρώτη διεξοδική ανάλυση των συγκεκριμένων κοινοτήτων των Δ.Ε.

Πέρα από τα δεδομένα αυτά, έχουν ληφθεί και καταγραφεί και άλλοι παράμετροι, όπως οι αναπτυξιακές προοπτικές, οι δείκτες ανεργίας-απασχόλησης, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός και άλλα στατιστικά στοιχεία, που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Θα ακολουθήσει η β' φάση, όπου θα κατατεθούν οι προτάσεις από τους μελετητές και οι προτάσεις από τους κατοίκους των κοινοτήτων που θα προκύψουν μέσα από δημόσια διαβούλευση, προκειμένου όλα μαζί να συμβάλλουν στην τελική αποτύπωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Όπως διευκρινίστηκε από τους μελετητές, οι περισσότεροι οικισμοί δεν είναι οριοθετημένοι, με τα γνωστά προβλήματα και τις ασάφειες που προκαλεί αυτό στην αξιοποίηση των περιοχών, κάτι που αναμένεται να λυθεί μέσα από τα ΤΠΣ, τα οποία έρχονται ολιστικά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, εντός ενός ξεκάθαρου πλαισίου.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.