Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2024 20:14

Δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος

 

Πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος σε πολίτες, για τη δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, για την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Ειδικότερα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος καλεί όλους όσοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πολιτών (ΑμεΑ, υπέργηροι κλπ.) και διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις και το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με τον δήμο, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή τους, στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Η πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 4ω, αριθ. 23, Ν.4662/2020, και του υπ’ αριθμ. Α1161/2023 εγγράφου Γ.Γ.Π.Π. Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι να ενημερώνονται εγκαίρως και με ασφάλεια για την άμεση και συντονισμένη απομάκρυνσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εφαρμογή του μέτρου της ‘οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών’ στην περιοχή που διαβιούν.

Για την ένταξή τους στο Μητρώο, τα άτομα που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα καλούνται να δηλώσουν τα κάτωθι στοιχεία: διεύθυνση κατοικίας, κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ.) ή ευαλωτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, καθώς και το μεταφορικό μέσο που απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ.).

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών.

Το Μητρώο θα τηρείται στον δήμο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Συγκεκριμένα, το Μητρώο θα τεθεί ως παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του δήμου και θα διαβιβαστεί στους υπόλοιπους, κατά τόπο, δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται στο συντονισμό της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ήτοι Περιφέρεια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ.).

Η ένταξη στο Μητρώο πραγματοποιείται με την κατάθεση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία εκτός των ανωτέρων στοιχείων, δηλώνεται εγγράφως και η συγκατάθεσή των αιτούντων για την τήρηση των δεδομένων τους στο Μητρώο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 14 Ιουνίου: Α) στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Πύλου - Νέστορος (Πύλος), Β) στο ΚΕΠ Χώρας, Γ) στο ΚΕΠ Μεθώνης, Δ) στο ΚΕΠ Χαρακοπιού, Ε) στο δημοτικό κατάστημα Κορώνης, Ζ) στο ΚΕΠ Χιλιοχωρίων και Η) στο ΚΕΠ Παπαφλέσσα.