Κυριακή, 09 Ιουνίου 2024 16:20

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας την Τετάρτη – Τα κυριότερα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας την Τετάρτη – Τα κυριότερα θέματα

Την έγκριση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας, καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 μ.μ.

Επίσης θα αποφασίσει για την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού.
Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων (Ο.Τ. 12) ως προς τη χρήση γης στον χώρο του αθλητικού σταδίου, τμήματος εμβαδού 8.012,89 τ.μ. και συγκεκριμένα για αλλαγή χρήσης από χώρο γυμνασίου-λυκείου σε αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις τόσο του παρόντος όσο και του προηγούμενου Κοινοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στην Τ.Κ. Γαργαλιάνων, θέση «Βρομονέρι». Επικαιροποίηση της αριθ.56/2021 ΑΔΣ. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου πρώην καφενείου Σελλά στον συνεταιρισμό με διακριτικό τίτλο «Καφενείο Σελλά». Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση δαπάνης και απομάκρυνσης στύλων στο έργο «Αστική αναβάθμιση περιοχής ΠΕ1 Κυπαρισσίας».

Κ.Μπ.