Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 12:15

Κάτοικοι κατά Λεβεντάκη για τη χωματερή στο Αλιμάκι

Κάτοικοι κατά Λεβεντάκη για τη χωματερή στο Αλιμάκι

φωτογραφία αρχείου

Την παροχή νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας προς τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κυπαρισσίας την ερχόμενη Δευτέρα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Η υπόθεση αφορά την αναφορά-καταγγελία κατοίκων των οικισμών Ραχών, Αρτικίου, Μύρου, Μουριατάδας, Αλιμακίου και Κάκαβα, για υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο Αλιμάκι, όπου βρισκόταν ο πρώην ΧΑΔΑ του δήμου.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση που έγινε στη Δημοτική Επιτροπή, «ο δήμαρχος κατηγορείται ως υπαίτιος ότι στη θέση "Αλιμάκι" Τριφυλίας κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από το έτος 2020 έως τον Μάρτιο του έτους 2021, ενεργώντας με πρόθεση, από κοινού και κατόπιν συναπόφασης, προκάλεσε υποβάθμιση στο περιβάλλον, ως τέτοιου νοουμένου του συνόλου των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες, κατά παράβαση διατάξεων του Ν. 1650/1986 και του Ν. 4042/2012. Ειδικότερα ο αιτών υπό ιδιότητα του δημάρχου του Δήμου Τριφυλίας προέβη στην παράνομη ανάπτυξη και λειτουργία νέου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), βορείως του ΧΑΔΑ «Αλιμακίου», στον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης, επιτρέποντας την αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη απόθεση στερεών αποβλήτων και αστικών απορριμμάτων από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου δήμου, δίχως να μεριμνήσει, μάλιστα, για την εδαφοκάλυψη του συνόλου των απορριμμάτων και την τοποθέτηση δεξαμενής πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα την ύπαρξη δυσάρεστης οσμής στην περιοχή καθώς και υγρών σκούρου χρώματος στραγγιδίων κατάντη του χώρου εναπόθεσης».

Η νομική υποστήριξη του δημάρχου θα γίνει μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικόλαου Αγγελόπουλου, ειδικού συνεργάτη του δημάρχου.

Κ.Μπ.