Κυριακή, 07 Ιουλίου 2024 12:00

Εκ νέου σύσταση σχολικών επιτροπών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Εκ νέου σύσταση σχολικών επιτροπών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Τη εκ νέου σύσταση σχολικών επιτροπών αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας μετά την κατάργηση των προηγούμενων στις 30 Ιουνίου.

Έτσι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας πρόεδρος ορίζεται ο Βασίλειος Αθανασόπουλος, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Αυρηλιώνη. Στη Δημοτική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος ορίζεται ο Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Αθανασόπουλο. Στη Δημοτική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος ορίζεται ο Βασίλειος Αθανασόπουλος, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Αυρηλιώνη. Τα υπόλοιπα δύο μέλη επιτροπών (υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι γονέων) θα οριστούν με απόφαση του δημάρχου, ενώ η θητεία των επιτροπών λήγει με τη λήξη της δημοτικής θητείας.

Κ.Μπ.