Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 20:18

Ο Δήμος Ευρώτα για την αναπροσαρμογή τελών

Γράφτηκε από την

Την 22α του μηνός Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την υπ’ αρ. 3720 / 17-03-2011 Πρόσκληση της Προέδρου κας Δεντάκου Ελένης, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα (άρθρο 64 και 67 του Ν. 3852 / 2010) τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Ευρώτα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τον καθορισμό αναλυτικά των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύουν από το έτος 2011 ως εξής:

Οικιακή Χρήση

Α ζώνη > 501 κατοίκους 1,05 ευρώ ανά τμ.
(14 τ.δ με 657.679 τμ. Χ 1,05 = 690.562 ευρώ)
Β ζώνη ≤ 500 κατοίκους 0,85 ευρώ ανά τμ.
(11 τ.δ με 113.992 τμ. Χ 0,85 = 96.893 ευρώ)
Το σύνολο των τμ. για την οικιακή χρήση βάσει των δεδομένων της ΔΕΗ ανέρχεται στα 771.671 τμ.
Προβλεπόμενα έσοδα για την οικιακή χρήση του 2011 θα είναι 787.456,00 ευρώ.

Γενική Χρήση

Α ζώνη (εμπορικά καταστήματα, σουπερ μάρκετ, ιδιωτικές επιχείρησης, ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ελαιουργία, βιοτεχνίες κ.λπ.) < 300 τμ. 1,60 ευρώ ανά τμ.
Β ζώνη (εμπορικά καταστήματα, σουπερ μάρκετ, ιδιωτικές επιχείρησης, ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ελαιουργία, βιοτεχνίες κ.λπ.) > 301 τμ 2,25 ευρώ ανά τμ.
Γ ζώνη (ιδιωτικές τράπεζες, κλπ.) 2,25 ευρώ ανά τμ.
Δ ζώνη (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις). Δ1 ζώνης > 500 κατοίκους και άνω των 300 τμ. 2,15 ευρώ ανά τμ. και Δ2 ζώνης ανεξαρτήτως πληθυσμού και < 300 τμ. 1,60 ευρώ ανά τμ.
Θα υπάρξει πρόβλεψη για μείωση έκπτωσης κατά 50% των συντελεστών σε ευπαθείς ομάδες (Αμεα, πολύτεκνοι, κλπ.) βάσει των δεδομένων της ΔΕΗ.
Το σύνολο των τμ. για την γενική χρήση βάσει των δεδομένων της ΔΕΗ ανέρχεται στα 194.527 τμ.
Προβλεπόμενα έσοδα για την γενική χρήση του 2011 θα είναι 312.558,00 ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ευρώτα


NEWSLETTER