Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 21:34

ΚΕΔΕ σε Θεοδωρικάκο για δημοτική αστυνομία

Γράφτηκε από την
ΚΕΔΕ σε Θεοδωρικάκο για δημοτική αστυνομία

Η ανάγκη σύστασης Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους τους δήμους επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ατιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, που αποτελείτο από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου, τον αντιπρόεδρο και δήμαρχο Καλλιθέας Δ. Κάρναβο, τον γενικό γραμματέα Δ. Καφαντάρη, τον γενικό διευθυντή Ι. Καραγιάννη και τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και δήμαρχο Γαλατσίου Γ. Μαρκόπουλο, συναντήθηκε χθες με τον υπουργό. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, του υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, καθώς και να υπάρξει μια κοινή στρατηγική για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η αύξηση περιστατικών με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας.

Από την πλευρά της ΚΕΔΕ τέθηκε στον υπουργό η ανάγκη να δοθεί έμφαση σε πολιτικές και δράσεις που στόχο έχουν την πρόληψη της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η ανάγκη:

- Να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία σε όλους τους δήμους.

- Να ενισχυθεί ο θεσμός των αστυνόμων της γειτονιάς, που λειτουργεί προληπτικά.

Επίσης συζητήθηκε:

- Το πλαίσιο αλληλοεπικαλύψεων, όσον αφορά την Δημοτική Αστυνομία και τις αρμοδιότητές της, καθώς και το θέμα της συνεργασίας με την τοπική Αστυνομία σε επίπεδο δήμου.

- Η ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών τμημάτων με περιπολίες κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά και βραδινές περιπολίες, καθώς και το θέμα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της Αστυνομίας.

- Η ενίσχυση της αστυνόμευσης και κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

"Υπήρξε δέσμευση του υπουργού ότι θα απελευθερωθεί ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικού προσωπικού το επόμενο διάστημα, με την ψηφιοποίηση των εργασιών της ΕΛΑΣ, ο οποίος θα διοχετευτεί σε υπηρεσίες για την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΚΕΔΕ και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής  βίας, μέσα από το συντονισμό και τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, οι οποίες είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και γίνονται δέκτες των συγκεκριμένων περιστατικών, προκειμένου μέσα από την αλληλοενημέρωση να αποτρέπεται η τέλεση εγκληματικών ενεργειών".

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, συμφωνήθηκε να διοργανωθεί από κοινού ειδική ημερίδα, με συμμετοχή επιστημόνων αλλά και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και της ΕΛΑΣ, όπου θα αναλυθούν τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και θα κατατεθούν προστάσεις για την αντιμετώπιση τους.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο Δ. Παπαστεργίου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισήμανε ότι: «Προτεραιότητα της αυτοδιοίκησης είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας όλων των πολιτών. Η συνεργασία μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπηρετεί το στόχο αυτό, και στη σημερινή συνάντηση βάλαμε τις βάσεις για την υλοποίηση μιας σειράς πολιτικών πρωτοβουλιών, που θα αναδεικνύουν την προτεραιότητα αυτή».


NEWSLETTER