Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011 14:38

Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών μετανάστευσης στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα

Γράφτηκε από τηνΜε σειρά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου συγκροτήθηκαν πενταμελείς Γνωμοδοτικές Επιτροπές Μετανάστευσης στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λευκάδας και Κεφαλληνίας.

Έργο των Επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Προκειμένου να μορφώσει γνώμη, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επί μέρους διατάξεις του νόμου 3385/2005 στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας.

Η στελέχωσή τους ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως ακολούθως:

► Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Πρόεδρος ορίζεται ο Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Αχαΐας, με αναπληρώτρια τη Γραικούση Χρυσάνθη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Γαβριλάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Αχαΐας, με αναπληρώτρια την Παραλίκα Βασιλική, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
- Γραικούση Χρυσάνθη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Αχαΐας, με αναπληρώτρια την Γαβριλάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
- Δαραμούσκα Αδαμαντία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Αχαΐας, με αναπληρώτρια τη Γιαννακάκη Ειρήνη, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
- Πλέσσιας Ανδρέας, Προϊστάμενος του Γραφείου Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, με αναπληρωτή τον Παναγιωτέλη Ιωάννη, Υπαστυνόμο Β΄ της ίδιας Υπηρεσίας.
Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Φεφλέ Χρήστο, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Διαμαντοπούλου Αγγελική, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Κουρνούτα Γεώργιο, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

► Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Πρόεδρος ορίζεται ο Κότσαλος Αγαθάγγελος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Υφαντή Δημήτριο, Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Μπεκιάρης Ιωάννης, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια τη Νόχου Φωτεινή, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Μπιτσώρη Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια την Όντι-Πατλιά Αθηνά, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Μπάκα Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Τσαρούχη Νικόλαο, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Μπεκατώρος Θωμάς, Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, με αναπληρωτή τον Νικολάου Νικόλαο, Υποδιοικητή του ίδιου Τμήματος.
Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Λαμπρακοπούλου Βασιλική, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια την Μόγια Πετρούλα, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Νεοφώτιστου-Τσιτσά Γεωργία, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια την Αποστολοπούλου Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

► Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Πρόεδρος ορίζεται ο Μαρκόπουλος Θεοδόσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας, με αναπληρωτή τον Ζάνο Γεώργιο, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Κωνσταντινοπούλου Ελένη, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας, με αναπληρώτρια την Ζωγόγιαννη Αγγελική-Βαρβάρα, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
- Αγγελοπούλου Διαμάντω, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας, με αναπληρωτή τον Χριστοδουλόπουλο Ευστάθιο, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Ηλείας.
- Τομπουλίδου Ελένη, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας, με αναπληρώτρια την Αγγελοπούλου Διαμάντω, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
- Πατσούρης Χαράλαμπος, Υπαστυνόμος Α΄ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, με αναπληρωτή τον Μπακάλη Θεόδωρο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή του επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας.
Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο Ζάνος Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας, με αναπληρώτρια την Τομπουλίδου Ελένη, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Λαδέα Ξακουστή, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας, με αναπληρώτρια την Αγγελοπούλου Διαμάντω, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

► Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Πρόεδρος ορίζεται η Γιαννίκου Σταυρούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αρκαδίας, με αναπληρώτρια τη Φούκα-Μπάρκα Χρυσάνθη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αρκαδίας.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Λυμπέρη Μαρία, υπάλληλος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αρκαδίας, με αναπληρώτρια την Πίτσα Κλεονίκη, υπάλληλο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης.
- Ασκούνη Χάιδω, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αρκαδίας, με αναπληρώτρια την Παύλου Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αρκαδίας.
- Δεδούση Ελένη, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αρκαδίας, με αναπληρώτρια την Κωτσιοπούλου Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης.
- Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας, Αστυνόμος του Επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας, με αναπληρωτές τη Φαρμασώνη Κωνσταντίνα και Τζεμπετζή Κωνσταντίνα, Ανθυπαστυνόμους της ίδιας Διεύθυνσης.
Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Μπουντρούκα Νικολέττα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Αρκαδίας, με αναπληρωτή τον Σωτηρόπουλο Νικόλαο, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μπάρλα Σταματίνα, υπάλληλος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αρκαδίας.

► Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Πρόεδρος ορίζεται ο Μπαρμπετσέας Σταύρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Κασιδάκης Νικόλαος, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας.
- Παπαδοπούλου Γεωργία, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας.
- Κωστίκου Θεοδώρα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας.
- Αντωνόπουλος Νικόλαος, Αστυνόμος Β΄ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντόπουλο Νικόλαο, Αστυνόμο Β΄ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας.
Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο Φλώρος Βασίλειος, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας, με αναπληρώτρια τη Βύζαλη Καλυψώ, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Φιλίππου Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντόπουλο Παναγιώτη, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

► Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Πρόεδρος ορίζεται ο Κανδύλης Νικόλαος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Λευκάδας.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Κορφιάτη Ασπασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Λευκάδας.
- Ζέρβα Ευφροσύνη, υπάλληλος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Λευκάδας.
- Παπαβασίλης Αλέξης, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Λευκάδας.
- Καββαδίας Ευστάθιος, Ανθυπαστυνόμος, με αναπληρώτρια τη Μητροπάνου Βαϊούλα, Υπαρχιφύλακα.
Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Παπουτσοπούλου Ευαγγελία, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Λευκάδας.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μικρώνη Μαρία, Προϊστάμενη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών Ν. Λευκάδας.

► Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Πρόεδρος ορίζεται η Μαύρου Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Αναλυτή Στάμω, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας.
Τακτικά μέλη ορίζονται οι:
- Χαρτουλιάρη Αικατερίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Πανταζή Σοφία, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
- Πανταζή Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Κοψαχείλη Ρεγγίνα, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας.
- Ζεππάτου Ροδαμάνθη, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Κλάδη Αναστασία, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Κεφαλληνίας.
- Τζωρτζάτος Γεράσιμος, Αστυνόμος Β΄ του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου, με αναπληρωτή τον Ισαουί Σάμι-Γεώργιο, Αστυφύλακα.
Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Μαρκάτου Δήμητρα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Θεοδωράτου Βαρβάρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Κεφαλληνίας.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δαναλάτου Μαρία, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας, με αναπληρώτρια την Θεοδωράτου Βαρβάρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Κεφαλληνίας.


Από το Γραφείο Τύπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης


NEWSLETTER