Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2018 10:34

Μια εβδομάδα μετά την καταγγελία Νίκα: Μισές απαντήσεις από Τατούλη για πορεία ΠΕΠ

Γράφτηκε από την
Μια εβδομάδα μετά την καταγγελία Νίκα: Μισές απαντήσεις από Τατούλη για πορεία ΠΕΠ

 

Για επιλεκτική χρήση στοιχείων Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοπόννησος 2014-2020 κατηγορεί τον υποψήφιο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα ο περιφερειάρχης Πέτρος, πλην όμως και ο ίδιος στην απάντησή του χρησιμοποιεί... επιλεκτικά τα στοιχεία που τον βολεύουν.

Συγκεκριμένα ο κ. Τατούλης, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τη χαμηλή απορρόφηση, παραθέτει στοιχεία για τις εντάξεις των έργων. Επίσης υποστηρίζει ότι η διαχειριστική περίοδος δεν λήγει το 2020, αλλά το 2023 καθώς ισχύει ο κανόνας ισχύει ο κανόνας ν+3.

Ειδικά για τη Μεσσηνία ο κ. Τατούλης δηλώνει ότι χρηματοδοτούνται 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 27,4 εκ. και ότι μέχρι τώρα έχουν εκταμιευτεί 11,5 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 23% των συνολικών δαπανών του ΠΕΠ. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΠΕΠ είναι 280 εκ. ευρώ και ότι μέχρι τώρα έχουν ταμιευτεί μόνο 50 εκ. ευρώ.

Παραθέτουμε ολόκληρη την απάντηση του Π. Τατούλη στον Π. Νίκα:

«Τουλάχιστον απογοητευτική είναι η δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Καλαμάτας και υποψήφιου περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, κατά τη διάρκεια της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014 – 2020 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, από την οποία ενώ όφειλε να συμμετέχει απουσίασε συνειδητά.

Από τα όσα ανέφερε ανακύπτουν κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία συναρτώνται άμεσα τόσο με την ευθύνη του ως δημάρχου επί 12 έτη, όσο και με την υποψηφιότητά του ως περιφερειάρχη. Είτε δεν γνωρίζει, είτε δεν θέλει να ενημερωθεί, είτε διαστρεβλώνει σκόπιμα την αλήθεια για να εξυπηρετήσει τις μικροπολιτικές του σκοπιμότητες. Ως δήμαρχος ήταν δικαιούχος δεκάδων έργων με προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι ορατά από τους πολίτες καθημερινά, ενώ ως υποψήφιος περιφερειάρχης φιλοδοξεί να διαχειριστεί τα περιφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας αξίζει να του υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο το ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο παρέλαβε σε πολύ χαμηλή θέση σε όλους τους δείκτες, χωρίς ποτέ να επιρρίψει αλλού ευθύνες ως άλλοθι, και πέτυχε να το ολοκληρώσει με επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες από τον αρχικό της προϋπολογισμό. Πέτυχε μάλιστα να το κατατάξει στην 3η θέση στη χώρα, ως ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα.

Η περιφερειακή αρχή επίσης με το υψηλό επίπεδο δουλειάς της κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ισόποσο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διεκδικώντας με επιτυχία πόρους από τα τομεακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των υπουργείων.

Προετοίμασε επίσης με απόλυτη επιτυχία και το νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 2014-2020 εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της χρηματοδότησης στρατηγικών αναπτυξιακών έργων της Πελοποννήσου. Αυτά τα αποτελέσματα έγιναν εφικτά με το πολιτικό μας σχεδιασμό, την εμπειρία μας τη σκληρή δουλειά μας, την αγαστή συνεργασία μας με όλους τους θεσμικούς φορείς και πάνω απ’ όλα την εμπιστοσύνη των πολιτών, από τους οποίους δεν κρύψαμε ποτέ όλη την αλήθεια.

Του υπενθυμίζουμε ότι ως δήμαρχος Καλαμάτας ήταν ο κύριος εκφραστής της άποψης ότι το ΕΣΠΑ θα πρέπει να φύγει από την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να δοθεί στους δήμους. Ως υποψήφιος περιφερειάρχης τώρα έχει την ίδια άποψη ή έχει αλλάξει;

Συγκεκριμένα ενημερώνουμε τον κ. Νίκα ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 δε λήγει το 2020 όπως ο ίδιος ψευδώς ανέφερε, αλλά το 2023, καθώς ισχύει ο κανόνας ν+3 για τη συγκεκριμένη περίοδο. Με απλούς υπολογισμούς μπορεί να διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα δεν βρίσκεται ούτε στο μέσον της χρονικής του διάρκειας και ότι η εξέλιξη των δαπανών του είναι σε απόλυτα φυσιολογικό επίπεδο, τοποθετώντας το στο μέσο όρο των περιφερειακών προγραμμάτων.

Η επιλεκτική ωστόσο χρήση στοιχείων του προγράμματος τον εκθέτει δημόσια, καθώς αποκαλύπτει είτε την ανεπάρκειά του, είτε το δόλο του. Ο κ. Νίκας επέλεξε μόνο ένα διάγραμμα από τα πολλά που υπήρχαν στον Φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης προκειμένου να "τεκμηριώσει" το αφήγημά του. Αγνόησε δε εκείνα που δείχνουν την ιδιαίτερη πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά το έτος 2018, όπως αναγνωρίστηκε και από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που συμμετείχαν στην 4η συνεδρίασή της στην Καλαμάτα.

Είναι επίσης βέβαιο ότι με τη διαχειριστική μας στρατηγική και την εμπειρία μας θα ολοκληρώσουμε και το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία, ακόμα μεγαλύτερη από το προηγούμενο, καθώς βρίσκεται στο σύνολό του στη δική μας ευθύνη.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το Δήμο Καλαμάτας, ως δικαιούχο των συγχρηματοδοτούμενων περιφερειακών προγραμμάτων, ο κ. Νίκας θα πρέπει να παραδεχθεί δημόσια ότι έχει προνομιακά ωφεληθεί. Θα πρέπει επίσης να παραδεχθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, βοήθησε σε κρίσιμο βαθμό την ικανότητα του δήμου ως δικαιούχου να αξιοποιήσει αυτά τα προγράμματα. Το στοιχείο αυτό, το οποίο δεν δύναται να αποτυπωθεί σε κανένα δείκτη, ο ίδιος το γνωρίζει και "αδυνατεί" πολιτικά δημόσια να το αποκαλύψει.

Απ’ την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων είναι ανταγωνιστικές, με ανοικτές προσκλήσεις προς κάθε δυνητικό δικαιούχο. Εξαίρεση αποτελούν οι στρατηγικές ΒΑΑ, οι οποίες προσδιορίσθηκαν με πρωτοβουλία και ευθύνη της Περιφέρειας. Φυσικά η Καλαμάτα, ως η μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, ήταν αναμφισβήτητα αυτή που δικαιούτο τέτοια στρατηγική και γι’ αυτό το λόγο της εγκρίθηκε στρατηγική ΒΑΑ, προϋπολογισμού 9,165 εκατ. €. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι διαδικασίες προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους δεν είναι ανταγωνιστικές και οι σχετικές προσκλήσεις απευθύνονται, κατά κύριο λόγο στο Δήμο Καλαμάτας, όπου κατά νόμο είναι κύριος των έργων.

Ο ίδιος βέβαια κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των ΒΑΑ «απαιτούσε» τον αποκλεισμό των Δήμων Αργους – Μυκηνών και Ναυπλίου από τη ΒΑΑ που είχε σχεδιάσει η περιφερειακή αρχή. Σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει την ίδια άποψη ή και πάλι έχει αλλάξει;

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες ανοικτές προσκλήσεις της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Νίκας ότι, έχουν ενταχθεί 4 έργα του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμού 2,5 εκατ. €, ενώ απορρίφθηκαν 2 προτάσεις του, οι οποίες αφορούσαν άσχετα έργα από εκείνα που προδιαγράφονταν στις αντίστοιχες προσκλήσεις.

Του επισημαίνουμε τέλος ότι ο Δήμος Καλαμάτας, ως πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, ωφελείται άμεσα από όλα τα έργα που εκτελούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζει ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας μέχρι σήμερα, χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου επτά (7) έργα, προϋπολογισμού 27,44 εκατ. €, από τα οποία, "έχουν πέσει στην αγορά", κατά τα λεγόμενά του, δηλαδή έχουν δαπανηθεί, 11,52 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 23% των συνολικών δαπανών του ΕΠ "Πελοπόννησος".

Του επισημαίνουμε ότι δεν είναι υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας και ότι δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται την Πελοπόννησο ως μικρογραφία του μικρόκοσμού του. Είναι υποψήφιος περιφερειάρχης και θα πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα. Οφείλει να καταθέσει στους Πελοποννήσιους με καθαρούς όρους το σχεδιασμό του και να πάψει να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από κατασκευασμένα και ψευδή αφηγήματα».


NEWSLETTER