Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019 08:58

Στο ΕΣΠΑ η αντιδιαβρωτική Αίπειας και η στερέωση Κάστρου Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από την
Στο ΕΣΠΑ η αντιδιαβρωτική Αίπειας και η στερέωση Κάστρου Κυπαρισσίας

Τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκ. ευρώ, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου, με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Συγκεκριμένα, το ένα έργο αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης και ο προϋπολογισμός του είναι 3,5 εκ. ευρώ. Τα άλλα δύο έργα έχουν να κάνουν με τη στερέωση των Κάστρων της Κυπαρισσίας και της Μονεμβασιάς, προϋπολογισμού 1,5, εκ .ευρώ το πρώτο και 2,5 εκ. ευρώ το δεύτερο.

 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης αφορούν την παράκτια ζώνη μήκους περίπου 2 χλμ., που οριοθετείται στα νότια από την εκβολή του ποταμού Αίπη και στα βόρεια από την εκβολή του ρέματος Ακόνια, και περιλαμβάνουν:

1. Την κατασκευή ενός προβόλου (Π1) στο βόρειο τμήμα της περιοχής με ακρομόλιο μήκους 16,85 μέτρων, κορμό μήκους 91.15 μέτρων και τμήματος οποίο αποτελεί τμήμα συναρμογής με την ακτή μήκους 55,80 μέτρων.

2. Την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών, όπου ο κάθε ένας έχει μήκος 90 μ.

3. Την κατασκευή ενός προβόλου στο νότιο τμήμα της περιοχής.

4. Την ενίσχυση του υφιστάμενου υφάλου στο νότιο τμήμα σε μήκος 90 μ.

 

ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Το δεύτερο έργο αφορά τη στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας που είναι κηρυγμένο ως αρχαίο μνημείο από το1981.

Το ερειπωμένο κάστρο της Κυπαρισσίας είναι χτισμένο στην κορυφή απόκρημνου βραχώδους λόφου και καταλαμβάνει έκταση κατά προσέγγιση 66 στρεμμάτων. Τα τείχη του περιβόλου σώζονται σε μικρό ύψος, ενώ κυρίως στη βόρεια και την ανατολική πλευρά υπάρχουν τμήματα που δεν διατηρούνται. Η τοιχοποιία τόσο των τειχών όσο και των κτισμάτων στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές φάσεις, με διαδοχικές ανακατασκευές και επεμβάσεις από τους κατά καιρούς κυρίαρχους Βυζαντινούς, Φράγκους, Ενετούς και Τούρκους.

Οι φθορές στα περιμετρικά τείχη του κάστρου οφείλονται στη συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων. Χαρακτηριστικές φθορές είναι: ανάπτυξη βλάστησης και έλλειψη συνδετικού κονιάματος, αποκολλήσεις βραχωδών τεμαχίων, υποσκαφές θεμελίων, ρηγματώσεις, κατάρρευση ανωδομής.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής: Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματος βλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών. Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου σε ζώνη 2-3 μέτρων κατάντι της έδρασης των λιθοδομών και καθαίρεση των επισφαλών λίθων των θεμελίων σε ύψος έως 1.20 μέτρα. Σφράγιση των ρωγμών της βραχόμαζας με τσιμεντένεμα. Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή. Βαθύ αρμολόγημα των λιθοδομών θεμελίωσης σε ύψος έως 1.20 μέτρα. Εισπίεση ενέματος στις λιθοδομές θεμελίωσης των τειχών. Τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο είτε σε δοκό έδρασης. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό. Κιόσκι πληροφοριών με ψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (και σε γραφή Braille).

 

ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το τρίτο έργο αφορά μέτρα σταθεροποίησης των βραχωδών πρανών στο Κάστρο της Μονεμβασιάς.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται αφορούν: Καθαιρέσεις επικρεμάμενων βραχωδών τεμαχών συνολικού όγκου 1.500 κυβικών μέτρων. Κατασκευές λιθοδομών. Αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχών. Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος. Κατασκευή και τοποθέτηση βραχοπαγίδων. Σταθεροποιητικά έργα. Ενόργανη παρακολούθηση.


NEWSLETTER